visualization of a city
Forretningslivet i Lorensborg og Bellevuegården vokser med nye boliger, og NIRAS har undersøgt betingelserne for handel samt kommerciel og offentlig service i området.
UNDERSØGELSESRAPPORT TIL MALMØ CITY

Lys fremtid for bylivet i den sydlig del af Malmø

For Malmø Kommune har NIRAS undersøgt potentialet for at byudvikle Lorensborg og Bellevuegården med bl.a. offentlig transport, bedre forhold for bløde trafikanter, virksomheder og butikker.

26. maj 2020

Malmø er i gang med et planlægningsprogram for Lorensborg og Bellevuegården i den sydlige del af det centrale Malmø. Området har god adgang til det centrale Malmø, hvor både Ribersborg Strand, Hyllie og Emporia ligger inden for ca. to-tre km. Bybygningskontoret foreslår at forbedre Lorensborgsgatan som forbinder området Väster, Hyllie og Malmö bykerne for offentlig transport, cyklister og fodgængere for at forbinde boligområder tættere på den indre by.

Planlægningsprogrammet foreslår, at parkeringsområder og andre områder bruges til nye boliger og til at forbedre tilgængeligheden af offentlig transport, fodgængere og cyklister. På dette trin viser skitser, at det muligvis er muligt at oprette 1.500 nye boliger. I dag er der cirka 9.000 indbyggere indenfor planområdet.

Planområdet kan få tre attraktive steder
NIRAS vurderer, at det er muligt at oprette tre områder med bl.a. flere virksomheder baseret på det faktum, at der allerede ligger virksomheder. På to af lokationerne - Lorensborg Shopping Center og Bellevuegården Torv - er der dagligvarebutikker, der skaber en god strøm af mennesker og gør stedet attraktivt for andre virksomheder og butikker.

Udnyt de unikke forhold i området
I Lorensborg og Bellevuegården er der store grønne områder og gårdspladser mellem husene, som gør området til noget særligt. Det er vigtige kvaliteter, som skaber noget unikt i området. De grønne områder kan udvikles og gøres mere indbydende med gode grillpladser, legeområder for børn og aktiviteter for voksne såsom en bowlingbane eller et udendørs-fitnesscentre.

Skab de rigtige betingelser for forskellige typer virksomheder
Det er vigtigt at skabe de bedste betingelser for forskellige virksomheder. For eksempel skal restauranter og fitnesscentre være synlige fra gaden, og restauranter skal ligge i en god solposition og alle i nærheden af bil- eller cykelparkering. Aktiviteterne skaber steder med liv, og motionscenter skaber også strøm af mennesker om aftenen.

Forenings- og mødelokaler er ikke så placeringsfølsomme som butikker og behøver ikke at ligge på gaden. Gadeplaceringer kan naturligvis være relevante, hvis lokaler skal fyldes op og således bidrage til et levende gademiljø.

Skab god tilgængelighed – ikke kun for biler
Organiseret cykelparkering i nærheden af forretningscentre er ikke kun vigtig for cyklister, men forhindrer også, at cykler parkeres på upraktiske steder og gør det vanskeligt for andre at få adgang.

For Lorensborg og Bellevuegården, har man drøftet forslag til busstoppesteder, og det er godt, hvis fremtidige busstoppesteder ligger tæt på butikkerne. Det er ikke nødvendigvis afgørende for butikkernes økonomi, men det er vigtigt for de kunder, der er afhængige af busser for at komme til butikkerne og andre serviceydelser.

Undersøgelsen handler ikke om at se bort fra bilen, men mennesker i biler optager uforholdsmæssigt med rum, der i stedet kan bruges til at skabe flere boliger og et hyggeligere bymiljø.

Kvarterets vigtigste middel til at konkurrere mod andre større handelssteder og e-handel er nærhed og tidsgevinst. Parkering direkte uden for butikken er således en stor fordel. Da der ofte er hård konkurrence om plads på gaden, er plads til kantstenparkering til korte ærinder godt.

Lokalt iværksætteri
For butikker med varige forbrugsgoder kommer mindre butikker till at møde udfordringer fra større detailforretninger og e-handel. Små markeder har generelt for lidt kundegrundlag til, at større kæder ønsker at etablere sig der. Lokalt iværksætteri bliver således vigtigere i kombination med andre tjenester. Det vil også være vigtigt at skabe et lokalt kundegrundlag med god kontakt med nabomarkeder gennem aktiviteter og digitale værktøjer, både egne og fælles.

Bydelens renæssance
I de senere år har det været ambitionen at opbygge blandede kvarterer. I løbet af anden halvdel af det 20. århundrede begyndte byens funktioner at være forskellige i byplanlægning i modsætning til, hvordan byerne før var planlagt. Dengang blev handel, kontorer, butikker, håndværkere og værksteder praktisk taget bygget i nærheden af nye boligområder. I dag har dette byudviklingsperspektiv fået en renæssance, og mange kommuner kæmper derfor med at finde metoder til, hvordan disse kvaliteter kan skabes og/eller genskabes.

NIRAS har for nylig skrevet en idébog sammen med Nacka kommune og Svensk Handel om planlægningen af levende gadeplaner i bymiljøet. Rapporten kan downloades her