Projekt

Strategisk kortlægning for udvikling af attraktive lokalområder i Svendborg Kommune

Svendborg Lokalområder Strategi Thurø

NIRAS har udarbejdet en ny strategisk kortlægning af Svendborg Kommunes lokalområder, som udpeger kvaliteter, behov og udviklingspotentialer. Analysen skaber grundlaget for at udvikle attraktive lokalområder i fremtiden til glæde for kommunens borgere.

  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Svendborg Kommune

NIRAS har i tæt samarbejde med forvaltning og borgere i Svendborg Kommune lavet en strategisk kortlægning og analyse af kommunens lokalområder. Analysen udpeger kvaliteter, behov og udviklingspotentialer for kommunens lokalområder.

Svendborg Kommune har dermed fået et robust fagligt grundlag for de beslutninger og prioriteringer, der skal forme den fremtidige udvikling i området. Opgaven er blevet løst i et tæt samarbejde mellem NIRAS’ byplanlæggere, antropologer og dataspecialister.

Det tværfaglige perspektiv har sikret en helhedsorienteret analyse, der blandt andet sætter fokus på de store kvaliteter og udviklingspotentialer, der findes i krydsfeltet mellem de sociale fællesskaber og de fysiske rammer i form af fx infrastruktur, bebyggelse og mødesteder.

Strategisk planlægning på et solidt fagligt grundlag

Spørgsmålet om, hvordan der udvikles attraktive lokalområder og landsbyer er højaktuelt i mange kommuner.

Et vigtigt spørgsmål er ikke mindst, hvordan man bedst muligt kan udnytte synergier imellem landsbyer og lokalområder for at undgå den indbyrdes kamp om ressourcer.

Strategisk planlægning er en vigtig del af svaret. NIRAS’ analyse giver Svendborg Kommune vidensgrundlag og retning for den strategiske planlægning for landsbyer, der er blevet et krav, jf. planloven, og for det videre arbejde med udvikling af kommunens lokalområder. 

”Analysen går i dybden med de enkelte lokalområder, men ser også på tværs, og det giver os et godt afsæt for den videre udvikling i Svendborg Kommune. Vi har været meget glade for samarbejdet med NIRAS og for processen, hvor borgere og lokalråd er blevet inddraget undervejs. At borgernes perspektiv træder så klart frem, giver liv til analysen og understøtter de faglige vurderinger og anbefalinger.”

Birgitte Hjerrild, Afdelingsleder for Plan, Svendborg Kommune

En tværfaglig og inddragende proces

Analysen står på et solidt og bredt datagrundlag. Analyse af kvantitative datasæt om lokalområdernes demografi, geografi, infrastruktur, erhvervsstruktur, boligmarked, offentlige services mv. er kombineret med analyse af data fra spørgeskemaundersøgelser, interview og workshop med borgerne samt med faglige vurderinger af landskabskvaliteter, kulturmiljøer, byrum mv. 

Attraktive lokalområder er grundlag for bosætning

Analysen beskriver kvaliteter og potentialer med afgørende betydning for fastholdelse af eksisterende borgere, samtidigt med at man vil  tiltrække nye beboere.

Et varieret boligudbud, bæredygtig mobilitet, levende mødesteder, lokale energifællesskaber, gode institutioner og rekreativ infrastruktur udgør her centrale potentialer.

Lokalområdernes karakter er også ofte nært knyttet til landskabet, som giver grundlag for en klar identitet, gode fortællinger og lokal tilknytning.  

Vil du vide mere?

Mette Bjelke

Mette Bjelke

Chefkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 4176 8276

Mikael Hallstrøm Eriksen

Mikael Hallstrøm Eriksen

Chefkonsulent, antropolog

Allerød, Denmark

+45 6040 9173

Se også: