Projekt

Mere end 240.000 makedonere nyder godt af investeringer i spildevandsanlæg

Dragor River In Bitola Ns 07662

NIRAS og et konsortium af partnere har gennemført undersøgelser med henblik på at sætte skub i forbedringerne af infrastrukturen for spildevand og levevilkårene i tre makedonske kommuner. Disse tiltag blev finansieret som led i EUs indsats for at støtte forbedringer i miljøsektoren.

6. oktober, 2017
  • SDG: #6, #9, #15
  • Sektorer: Vand, Udviklingsbistand
  • Lande: Nordmakedonien
  • Donor: Den Europæiske Union
  • Klient: Den Europæiske Union
  • Værdi: €62.7 millioner

I dag er blot 65 % af makedonerne tilsluttet det offentlige kloaksystem. De eksisterende systemers betydelige alder og mangel på regelmæssig vedligehold har desuden resulteret i et system med adskillige nedbrud og lækager, hvilket har haft en negativ indvirkning på levevilkårene og miljøet, da ubehandlet spildevand har forurenet floder og vandkilder.

Renovering af infrastrukturen for indsamling og rensning af kloakvand har længe været på ønskelisten, men mangel på let tilgængelig projektdokumentation har medført betydelige forsinkelser i sikringen af investeringer. Derfor har NIRAS og konsortiumpartnerne udarbejdet helhedsplaner og forundersøgelser for at sætte gang i de aktiviteter, der skal forbedre infrastrukturen for spildevand i Makedonien.

Nye spildevandsanlæg

Undersøgelserne fokuserede især på tre kommuner (Bitola, Strumica og Tetovo), og for hver af kommunerne blev det anbefalet at etablere et nyt spildevandsanlæg. Eftersom der ikke tidligere havde været behandlingsanlæg i disse kommuner, var alt spildevand fra husholdninger og industri blevet udledt til lokale floder, hvilket udgør en sundhedsrisiko og medfører skader på miljøet.

Med opførelsen af de nye anlæg – hvoraf et allerede er undervejs – vil mere end 240.000 indbyggere (95 % af befolkningen) kunne få renset deres spildevand. Tilsammen vil disse tre anlæg have kapacitet til at behandle kloakvand for en befolkning på 260.000 med mulighed for at udvide kapaciteten i fremtiden.

Mere end 240.000 indbyggere dækket

3 kommuner har fået støtte
Projektværdi: EUR 62,7 millioner, hvor projekterings- og udbudsgrundlaget er udarbejdet
EU-bidrag: EUR 52 millioner

Forbedring af det eksisterende kloaknet

Udover spildevandsanlæggene pegede undersøgelserne også på behovet for et nyt kloaknet på i alt 80 km, som skal bygges for at sikre, at spildevandet fra størstedelen af befolkningen og landets industrier bliver behandlet i overensstemmelse med lokale og internationale direktiver om behandling af spildevand.

Undersøgelsen pegede eksempelvis på, at de eksisterende hovedkloakrør i Tetovo ikke var i stand til at opsamle spildevand. Hovedrøret var for smalt i diameter og beskadiget flere steder, og i forbindelse med kraftig regn blev store dele af kloaknettet overbelastet.

Som svar herpå planlagde undersøgelserne at etablere 19 km med nye hovedkloakrør og 32,4 km nyt kloaknet i Tetovo for at forhindre udslip og øge kloaknettets kapacitet.

Disse tiltag vil sikre forbedrede miljø- og leveforhold for indbyggerne, samtidig med at der er kapacitet til befolkningstilvækst.

Se også