Projekt

Spectrum Therapeutics: Anlæg til produktion af medicinsk cannabis

Istock 1050807206 Cannabis Medium

Spectrum Therapeutics har åbnet en stor facilitet nord for Odense til produktion af medicinsk cannabis med forskellige egenskaber. NIRAS har bistået med at udvælge og anlægge produktionsstedet og samtidig sikre overholdelse af lægemiddelstyrelsens krav.

2. september, 2021
  • SDG: #3
  • Sektor: Pharma & Life Science
  • Lande: Danmark

Det canadiske selskab Canopy Growth har gennem sit danske datterselskab Spectrum Therapeutics føjet et nyt kapitel til det danske væksteventyr inden for medicinsk cannabis.

Spectrum Therapeutics opkøbte i 2019 et større gartneri nord for Odense, og selskabet engagerede NIRAS som rådgiver for at omlægge det traditionelle gartneri til en moderne produktionsfacilitet.

“Vi har designet en produktionsfacilitet, som står mål med kundens behov, og som tilfredsstiller alle de krav som myndigheder og kunder stiller til en sådan produktion” siger Frank Lyngsø, der er Forretningschef i NIRAS.

“Det endelige layout og de tekniske løsninger er udviklet i tæt samarbejde med Spectrum Therapeutics, de canadiske medejere Canopy Growth og NIRAS,” forsætter han.

Den rigtige løsning med hensyn til myndighedskrav

Spectrum Therapeutics’ - facilitet på Fyn består af væksthuse, hvor der dyrkes flere sorter af medicinsk cannabis med forskellige terapeutiske egenskaber. I den etablerede produktionsfacilitet forberedes, tørres og pakkes det færdige råprodukt.

NIRAS bidrog i begyndelsen med sparring omkring placeringen af faciliteten. Eksisterende bygninger blev vurderet, herunder muligheden for at etablere produktionen i de tilstødende væksthuse.

Myndighedskravene blev klarlagt i et samarbejde mellem Spectrum Therapeutics og NIRAS. Efterfølgende blev planerne fremlagt og drøftet med Lægemiddelstyrelsen.

Ekspertise i GMP (Good Manufacturing Practice)

NIRAS har med sin ekspertise inden for produktionsanlæg, GACP (Good Agricultural and Collection Practices) og GMP (Good Manufacturing Practice) kunnet bidrage til at sikre, at Spectrum Therapeutics’ produktionsforhold for produktion af medicinsk cannabis lever op til lægemiddelstyrelsens krav.

“Det var en vanskelig proces at finde det rigtige GMP niveau. Dels er der en række ret forskellige erfaringer fra andre produktionssites af medicinsk cannabis rundt omkring i verden. Dels er der få erfaringer med denne produktion i Danmark,” siger Arne Winther Nielsen, der er GMP Specialist i NIRAS.

Det faktum, at NIRAS og Spectrum Therapeutics arbejdede med at designe nye produktionsprocesser, indebar også en række uforudsete udfordringer, som man måtte tackle undervejs.

Viktor Homics, der er ventilationsspecialist i NIRAS, understreger, at selvom selve fremstillingsprocessen naturligvis var helt central i processen, så havde man også et stort fokus på at sikre arbejdsmiljøet i produktionslokalerne.

Lægemiddelstyrelsens godkendelse af cannabis produktionsfacilitet

Spectrum Therapeutics’ nye produktionsfacilitet blev bygget af 5E og Hauge Gruppen, som ydede en stor indsats under vanskelige forhold.

En af de helt store udfordringer i løbet af projektet bestod i, at etableringen af faciliteten foregik parallelt med, at man også fastlagde de tekniske løsninger. Det betød også, at selve byggeperioden var hektisk og krævede en stor engageret arbejdsindsats fra alle parter.

“At projektere og bygge i et parallelt forløb er altid en stor udfordring, og det kræver en særlig indsats af alle implicerede parter. Derfor er det særdeles tilfredsstillende, at den færdige facilitet nu er blevet godkendt af myndighederne, og at vores kunde kan starte sin produktion,” siger Jens Ulff Skriver, der er projektleder hos NIRAS.

Spectrum Therapeutics’ produktionsfacilitet er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og er klar til at producere medicinsk cannabis.

I juni 2021 blev Spectrum Therapeutics opkøbt af det australske selskab Little Green Pharma. Firmaet vil fortsætte produktionen af medicinsk cannabis til det europæiske marked fra anlægget i Odense.

Fakta om NIRAS og cannabis-produktion

NIRAS har specialiseret sig i rådgivning inden for cannabisproduktion med kompetencer inden for alle aspekter til opførelse af cannabisfaciliteter.

Med afdelinger i Allerød, Odense, Aarhus og Ålborg har NIRAS mulighed for at servicere kunder med lokale ressourcer, som kan sikre etablering af en productionsfacilitet.

NIRAS’ eksperter stiller gerne op til et uforpligtende møde vedrørende produktion af medicinsk cannabis.

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 5151 9438