Projekt

’Renseholdet’ udbygger Stubbekøbing renseanlæg

DJI 0043 Copy

En ny multibygning rummer teknisk udstyr og maskiner til Stubbekøbing renseanlægs mange processer, der før havde til huse i hver deres bygning. Den samme gruppe ingeniører har løst lignende renseanlægsopgaver gennem længere tid. Det sikrer erfaringer, der kommer kunderne til gode.

19. maj, 2022
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Guldborgsund Forsying

Stubbekøbing renseanlæg er renoveret og udbygget, og en ny multibygning rummer bl.a. teknisk udstyr og maskiner til renseanlæggets mange processer, der før havde til huse i hvert deres særskilte bygværk.

Alle installationer er indkapslede i bygningen, der fungerer som et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen. Dette fjerner de fleste støj- og lugtgener.

NIRAS detailprojekterede bygning og bygværker, der f.eks. indeholder forbehandling, risteinstallation, sand- og fedtfang samt en ny mandskabsbygning, og udarbejdede også statiske beregninger samt samlede 3D-modeller for de enkelte fagentrepriser i en samlet 3D-model. 

Projekteringsarbejdet foregik sideløbende med, at håndværkerne byggede bygningerne. Det krævede en tæt dialog med entreprenøren:

”Vi bemandede projektet med ingeniører med håndværkbaggrund. Det sikrede, at de forstod udførelsesfasens kritiske tidspunkter og leverede de nødvendige informationer rettidigt. Derved kunne entreprenøren overholde tidsplanen i en tid med lange leveringstider på bl.a. betonelementer,” siger Andreas Bollerslev fra NIRAS.

Enkelt, robust og billigt

En anden udfordring for NIRAS’ konstruktionsingeniører var, at bygværkerne skulle være enkle og robuste, men samtidig billige at bygge.

”Det løste vi ved at lytte til vores dygtige totalentreprenør firmaet Troels Jørgensen, for at vælge kendte løsninger, de har gode erfaringer med frem for at gøre, som vi plejer på lignende byggerier,” siger Andreas Bollerslev fra NIRAS.

Det var vigtigt for projekteringen, at bygningen var robust, idet den oplever lidt af hvert. F.eks. giver spildevandet en kemisk påvirkning på betonen, og bygningen indeholder mange mekaniske komponenter såsom store riste og containere, som forårsage stød og slitage på bygningen.

Et renseanlæg er en kompliceret opgave i forhold til proces- og hygiejnekrav, og mange ingeniørfag er derfor i spil på en relativt lille opgave f.eks. konstruktioner, maskiner, proces, el, ventilation, arkitekt osv.

”Selvom vores konstruktionsafdeling løser alt fra hospitaler til farmaceutiske laboratorier, har vi formået at bruge den samme lille gruppe til alle renseanlægsopgaver de seneste år. Holdet har døbt sig selv ”Renseholdet” og kan både projektere bredt og specialiseret. Det sikrer, at vi bruger pengene rigtigt,” siger Andreas Bollerslev fra NIRAS.

"Rense-holdet", der sikrer erfaringsopsamling ved projektering af renseanlægs-byggerier: fra venstre Thomas Kofod, Andreas Bollerslev, Nis Greiffenberg, Maj-Britt Marcher Christensen, Michael Holm og Peter Reenberg.

En del af Danmarkshistoriens største renoveringsprojekt

Det nye renseanlæg i Stubbekøbing er en del af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, som er et af Danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevandsbranchen med en samlet anlægssum på mere end 300 mio. kr.

Tag med på en lille droneflyvning over renseanlægget og ud over Stubbekøbing Havn.

Vil du vide mere?

Andreas Bollerslev

Andreas Bollerslev

Afdelingschef, Konstruktioner

Allerød, Denmark

+45 2040 0021

Se også: