Canal in Albertslund, Denmark
Nye, sænkede kanalhaver langs kanalen skaber nye zoner til leg, ophold og aktivitet.

Klimasikring i Albertslund

Renoveret Kanalgade i Albertslund forbedrer byrum og klimasikring

Den nyrenoverede Kanalgade i Albertslund har fået et ansigtsløft med nytænkte byrum, der både giver plads til leg og aktivitet samt fremtidssikrer området i forbindelse med ekstrem regn og oversvømmelser.

Arkitekterne Møller & Grønborg har i samarbejde med NIRAS som underrådgiver revitaliseret og renoveret Kanalgaden i Albertslund. Kanalgaden er en vigtig del af Albertslunds regnvandssystem og skybrudssikring, samtidig med at den fungerer som byrum for borgerne.

Albertslund Kommune og HOFOR ønskede at skabe en solid fremtidssikret løsning, der hjælper med at skybrudssikre Albertslund, ligesom hele kanalområdet skulle revitalisereres. Herunder promenader, torve, broer og byrum.

Projektet omfattede blandt andet renovering af de nedslidte bolværker på den 1,5 km lange kanal, uddybning af kanalen, udskiftning af 16 eksisterende stibroer samt etablering af belysning og belægninger.

Særligt karakteristisk for projektet er de sænkede såkaldte kanalhaver langs kanalen, som skaber nye zoner til leg, ophold og aktivitet. Disse kan oversvømmes i tilfælde af kraftig regn.

16

stibroer

Tilstandsvurdering, miljøscreening og byggeledelse

NIRAS har udført tilstandsvurderinger af både kanalbolværkets betonpæle, de eksisterende betonbroer, herunder bjælker og vederlag, og betonstøttemuren på sydsiden af kanalen. På baggrund af tilstandsvurderingerne har NIRAS vurderet forskellige løsningsmuligheder for konstruktionerne og sammenholdt dem med de økonomiske muligheder for renovering og udskiftning.     

I forbindelse med fundering af broerne har NIRAS udført de geotekniske og miljøtekniske undersøgelser. Derudover har vi udført en miljøscreening i forbindelse med nedrivningen af de eksisterende stibroer og andet nedslidt inventar. Desuden skulle der af afvandingstekniske opgaver foretages hydrauliske beregninger af kanalen for at sikre, at kanalen også i fremtiden kan håndtere en 50-års regn.

NIRAS har udarbejdet forprojekt, hovedprojekt samt udbudsprojekt og forestået udbuddet i forbindelse med indhentning af tilbud i begrænset udbud i henhold til Udbudsloven.

Under udførelsen har NIRAS forestået byggeledelsen og udført fagtilsyn.