Projekt

Renoveret Kanalgade i Albertslund forbedrer byrum og klimasikring

Kanalgaden 2

Den nyrenoverede Kanalgade i Albertslund har fået et ansigtsløft med nytænkte byrum, der både giver plads til leg og aktivitet samt fremtidssikrer området i forbindelse med ekstrem regn og oversvømmelser.

12. november, 2018
  • SDG: #11, #13
  • Sektorer: Miljø, Vand
  • Lande: Danmark

Arkitekterne Møller & Grønborg har i samarbejde med NIRAS som underrådgiver revitaliseret og renoveret Kanalgaden i Albertslund. Kanalgaden er en vigtig del af Albertslunds regnvandssystem og skybrudssikring, samtidig med at den fungerer som byrum for borgerne.

Albertslund Kommune og HOFOR ønskede at skabe en solid fremtidssikret løsning, der hjælper med at skybrudssikre Albertslund, ligesom hele kanalområdet skulle revitalisereres. Herunder promenader, torve, broer og byrum.

Projektet omfattede blandt andet renovering af de nedslidte bolværker på den 1,5 km lange kanal, uddybning af kanalen, udskiftning af 16 eksisterende stibroer samt etablering af belysning og belægninger.

Særligt karakteristisk for projektet er de sænkede såkaldte kanalhaver langs kanalen, som skaber nye zoner til leg, ophold og aktivitet. Disse kan oversvømmes i tilfælde af kraftig regn.

16

stibroer

Om Kanalgaden

Kanalgaden blev sammen med resten af Albertslund bygget i 1960’erne og 1970’erne som en planlagt by, hvor højhusene er lagt ned, og veje er adskilt fra den bløde trafik på gang- og cykelstier.

Strækningen for opgaven spænder fra Rådhussøen i øst til tunnelen og mødet med Kongsholmparken i vest.

Tilstandsvurdering, miljøscreening og byggeledelse

NIRAS har udført tilstandsvurderinger af både kanalbolværkets betonpæle, de eksisterende betonbroer, herunder bjælker og vederlag, og betonstøttemuren på sydsiden af kanalen. På baggrund af tilstandsvurderingerne har NIRAS vurderet forskellige løsningsmuligheder for konstruktionerne og sammenholdt dem med de økonomiske muligheder for renovering og udskiftning.     

I forbindelse med fundering af broerne har NIRAS udført de geotekniske og miljøtekniske undersøgelser. Derudover har vi udført en miljøscreening i forbindelse med nedrivningen af de eksisterende stibroer og andet nedslidt inventar. Desuden skulle der af afvandingstekniske opgaver foretages hydrauliske beregninger af kanalen for at sikre, at kanalen også i fremtiden kan håndtere en 50-års regn.

NIRAS har udarbejdet forprojekt, hovedprojekt samt udbudsprojekt og forestået udbuddet i forbindelse med indhentning af tilbud i begrænset udbud i henhold til Udbudsloven.

Under udførelsen har NIRAS forestået byggeledelsen og udført fagtilsyn.

Vil du vide mere?

Kirsten Bossen Voergaard

Kirsten Bossen Voergaard

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4810 4572

Se også