Projekt

E39 skal udvides fra to spor til firesporet motorvej

E39 3D Of Road Stavanger

I fremtiden vil bilerne på kystvejen syd for Stavanger i Norge køre på en bredere og sikrere motorvej. Forud for udvidelsen skal en undersøgelse afklare, hvordan vejen bedst placeres i forhold til påvirkning af miljøet, landbruget og det norske landskab.

7. juni, 2017
  • Sektor: Infrastruktur
  • Lande: Norge

Hovedvej E39 langs den norske vestkyst er for trang. I dag løber en tosporet landevej på strækningen mellem byerne Ålgård og Hove syd for Stavanger, men i fremtiden skal bilerne have plads på en ny firesporet motorvej. Udvidelsen skal være med til at forhindre trængsel og trafikulykker, som i dag plager E39.

At gøre to spor til fire kræver et omfattende forarbejde. På den 14,1 kilometer lange strækning mellem Ålgård og Hove har NIRAS ansvar for den såkaldte reguleringsplan, der svarer til en VVM eller miljøvurdering i Danmark. Med andre ord undersøger NIRAS, hvordan fremtidens motorvej spiller sammen med omgivelserne i forhold til natur og miljø, støj og overfladevand. Som en del af reguleringsplanen laver NIRAS tekniske planer for strækningen med hele fem kilometer tunneler gennem fjeld, 19 broer og konstruktioner samt fire motorvejskryds. Opgaven bliver løst for Statens Vegvesen region vest i Norge.

Plads til landbrug

At placere en motorvej gennem det norske landskab er en ganske anderledes opgave end i Danmark, hvor terrænet er fladt, og landbruget udgør en stor del af jorden. I Norge er landbrugsjorden yderst sparsom, og det er derfor høj prioritet at føre motorveje uden om jord, hvor korn og grøntsager kan vokse. Samtidig gør fjeldenes forhøjninger og særlige jordbundsforhold konstruktionerne til en udfordring. For at finde de bedste løsninger trækker NIRAS på specialister i norske forhold.

Erfaring med norske vejprojekter

Reguleringsplanen inklusiv tekniske planer for E39 er et ud af flere udbud, som NIRAS gennem de senere år har vundet indenfor norsk infrastruktur. NIRAS fungerer som underrådgiver på motorvejsudvidelsen af Riksvei 4 (mellem Roa og Gran Grense) nord for Oslo og er involveret i flere rammeaftaler for Statens Vegvesen og Nye Veier, et par broopgaver for Jernbaneverket og har senest vundet opgaven som totalrådgiver på E16 Eggemoen-Olum.

Fra Ålborg til Trondheim

  • E39 strækker sig 1.300 kilometer fra Aalborg langs den norske vestkyst til Trondheim. Strækningen skal gennem de næste år udvides til en motorvej. I dag er den norske del af vejen brudt op af ni færgeruter, som i fremtiden vil blive erstattet med broer og tunneler.
  • NIRAS skal planlægge ny motorvej på 14,1 kilometer af E39 syd for Stavanger.
  • Strækningen indeholder to fjeldtunneler, 19 broer hvoraf to løber over større søer samt fire motorvejskryds med til- og frakørselsramper.
  • NIRAS får hjælp af underrådgiverne Structor, Bjørbekk og Lindheim, Amberg Norge og ComputIT

Vil du vide mere?

Carsten Heine Lund

Carsten Heine Lund

Direktør

Allerød, Denmark

+45 6020 1916

Se også: