Projekt

Rådgiver på ny sterilcentral i Norge

Rigshospitalet National Hospital Instrument Sterilization Centre And Freight Terminal C F Moeller Img 78027 W1500 H1125 Td

Rigshospitalets nye sterilisationscenter med C.F. Møller som arkitekt er et af Region Hovedstadens to nye centre til at sterilisere hospitalsinstrumenter. Foto: C.F. Møller Architects

På projektet ’Nye Aker Sykehus’ i det nordlige Oslo planlægger man en ny sterilcentral, der skal vaske og sterilisere udstyr til i alt 56 operationsstuer. Sterilcentralen bliver den første automatiserede sterilcentral i Norge.

30. januar, 2023
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Norge

Erfaringer fra verdens første fuldautomatiserede sterilcentraler på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital kommer nu vores norske naboer til gode. NIRAS var bygherre- og totalrådgiver på begge projekter og med den første automatiserede sterilcentral i Norge på Nye Aker Sykehus giver det grobund for tilsvarende projekter i landet.

”Fremtidens sterilcentral skal automatiseres i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt for at sikre kvalitet og god økonomi. Tunge fysiske opgave skal automatiseres så meget som muligt samtidig med, at man overholder hygiejnestandarder og sikrer effektive arbejdsgange med IT-understøttede produktionsprocesser. Det har vi gode erfaringer med i Danmark, og vi er glade for, at vores rådgivning på sterilcentral-fagområdet krydser landegrænser,” siger markedsdirektør Michael Jensen fra NIRAS.

NIRAS’ projektteam består af:

John Sørensen: Projektleder, specialist inden for sterilcentraler herunder udstyr, udbud og validering

Gert Heldgaard : Specialist inden for sterilcentraler herunder automatisering og robotteknologi

Michael Jensen : Specialist inden for sterilcentraler herunder krav til hygiejne og forsyninger

 

Led i en større sygehussatsning

Nye Aker Sykehus i det nordlige Oslo er et led i en større sygehussatsning med sigte på at udvikle Oslo Universitetssygehus HF til tre sygehuse med hver deres profil. Projektet omfatter derfor

22 operationsstuer på Nye Aker Hospital, 24 operationsstuer på Nye Rikshospitalet og 10 operationsstuer på det norske Radiumsygehus.

NIRAS opgave er i samarbejde med designgruppen – Arkitema, Sweco og repræsentanter for Sykehusbyg - at

  • assistere i processen med ønskede koncepter/flow/løsningsforslag
  • opdatere model/plantegninger for sterilcentralen som grundlag for mulig automatisering
  • finde løsninger, der kan give effektive arbejdsprocesser og god vare- og udstyrsflow
  • forslag til indretningsplan med installeret procesudstyr og automatisering
  • forslag til automatiseringsløsning, designforudsætninger, budgetpris, grænsefladeoplysninger mv.
  • udarbejde/opdatere konceptrapport med forslag til automatiseringsløsninger og designforudsætninger.
Sterilcentral Plan 2.Jpg

Den første fase af analysen skal være afsluttet april 2023. Når omfanget af ønsket automatisering er fastlagt, igangsættes fase 2. Man starter på råhus ultimo 2023. Sterilcentralen skal tages i drift 2029.  

Sykehusbyg er bygherre og udbød projektet, som Team Aker ANS vandt som totalrådgiver. NIRAS er underrådgiver til dette konsortie.

Om Nye Aker Sykehus
Nye Aker Sykehus kommer til at indeholde alle de behandlingstilbud, det kræver for at kunne servicere en stor del af Oslos borgere, bl.a. ny akutmodtagelse, fødselsmodtagelse, diagnostisk center samt psykiatri og rusbehandling. Projektet har en budgetramme på ca. 14 mia. norske kroner (9,9 mia. kr.) og kommer til at omfatte i alt 171.000 kvm, hvoraf 152.000 kvm er nybyg og 19.000 kvm er ombygningen af de bevaringsværdige dele af projektet. Efter planen kommer de første patienter til at tage bygningerne i brug i 2030.

Sterilforsyning.Jpg

Vil du vide mere?

Michael Jensen

Michael Jensen

Markedsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2179 2034

Gert Heldgaard Pedersen

Gert Heldgaard Pedersen

Seniorkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 2761 8866

John S. Sørensen

John S. Sørensen

Projektdirektør

Allerød, Denmark

+45 2280 1160

Se også: