Installation of district heating system with plastic piping
Der er stor sandsynlighed for, at jord- og montagearbejde vil kunne gøres billigere med plastrørsløsninger.

Analyse for Dansk Fjernvarme

Plastrør kan have potentiale i fjernvarmenet

NIRAS har foretaget en undersøgelse for Dansk Fjernvarme, der belyser fordele og ulemper ved brug af plastrør i fjernvarmenet. Der er mange potentielle gevinster ved at bruge plastrør fremfor stålrør – men det kræver, at de rette forudsætninger er tilstede.

Plastik kan genanvendes efter 50 år under jordens overfalde, og i fjernvarmenet kan plastrør også betyde lavere økonomiske omkostninger til indkøb og smedearbejde. Det er nogle af de potentielle gevinster, der kan være at hente for de fjernvarmeselskaber, der i fremtiden måtte vælge at udskifte stålrør med plastrør i fjernvarmedistributionen.

Det viser en undersøgelse af fordele og ulemper ved brug af plastrør i fjernvarmenet, som NIRAS har gennemført i samarbejde med fire fjernvarmeselskaber - Viborg Fjernvarme, Brønderslev Forsyning, Aars Fjernvarme og Støvring Kraftvarmeværk.

Besparelserne ligger i montagearbejdet

Første skridt i projektet var en omhyggelig foranalyse af plastløsningen sammenlignet med de traditionelle stålrør i et lille ledningsnet for 11 hustande i villakvarteret Hyrdebakken i Viborg. Analysen viste godt nok, at det ikke i dette tilfælde kunne svare sig at erstatte stålrør med plastrør, da det ikke ville give en positiv totaløkonomi over 20 år sammenlignet med en traditionel stålrørsløsning. Men analysen viste også, at brug af plastrør for andre projekter vil kunne give økonomiske besparelser.

Fjernvarmeselskaberne har i stigende grad fokus på effektiviseringer. Derfor er det interessant at undersøge, om plastrør kan bidrage til at reducere omkostningerne i ledningsnet.

Line Paulin Pedersen

Der er blandt andet stor sandsynlighed for, at jord- og montagearbejdet vil kunne gøres billigere med plastrørsløsninger. Dette skyldes, at plastmaterialet er lettere at håndtere end stålrørene, og samtidig kræves der ikke certificerede smede til montagearbejde. Plastrørene kan i stedet samles af jordentreprenøren og det vil kunne give besparelser i tid, bemanding og projektadministration.

Store investeringer i ledningsnet

Fjernvarmeselskaberne har i stigende grad fokus på effektiviseringer, og en meget stor del af fjernvarmeselskabernes udgifter ligger i ledningsnettet. Derfor er det interessant at undersøge, om plastrør kan bidrage til at reducere omkostningerne i ledningsnet til fjernvarmedistribution.

Projektet blev støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

  

Flexalen 600 plastrør fra Thermaflex

TwinPipe stålrør fra LOGSTOR

Læs mere om energiproduktion og energidistribution her. 

Fakta om plastrør til fjernvarmenet

  • Undersøgelsen tager udgangspunkt i to typer rør: plastrøret Flexalen 600 fra Thermaflex (t.v.) og stålrørstypen TwinPipe fra LOGSTOR.

  • Plasttyperne, der anvendes til fjernvarmenet, er thermoplaster. De kan smeltes flere gange, og så er de svejsebare.

  • Desuden kan Flexalen 600 genanvendes – altså kan man om 50 år kan grave plastrøret op af jorden og genbruge det i produktionen.