Large tanks containing substance in a room
PFOS-giften er en trussel mod grundvandet. Erfaringen fra en opgave i Gardermoen Lufthavn gør NIRAS førende inden for PFOS-oprensning.

PFOS-oprensning i Gardermoen Lufthavn

Nyt renseanlæg fjernede miljøgift fra Oslos grundvand

Kemikaliet PFOS er en stigende trussel mod naturen. Ved Gardemoen lufthavn i Oslo fjernede NIRAS miljøgiften, der nærmede sig Norges største grundvandsreservoir.

Millioner af passagerer bevæger sig årligt gennem Gardemoen lufthavnen i Oslo. Hvad de færreste rejsende formentlig ved er, at Norges største grundvandsreservoir gemmer sig under lufthavnen.

Derfor blev det taget alvorligt, da norske myndigheder i 2010 opdagede, at en hangar var blevet fyldt med PFOS-holdigt skum i forbindelse med en fejl i et brandsslukningssystem. Som en tikkende miljøbombe truede giften med at forurene reservoiret, og derfor fik NIRAS opgaven med at rense grundvandet.

PFOS, eller perfluoroktansulfonsyre, er et svært nedbrydeligt stof, der skader natur, dyr og mennesker. Stoffet ophobes i dyr og i fødekæden, og på den måde kan det ende i mennesker, hvor det kan give hormonforstyrrelser og forårsage kræft. Processen kaldes bioakkumulering.

Ved projektet i Gardemoen blev der bygget et anlæg til rensning af PFOS fra grundvandet. Det var det første af sin slags i Norge. Renseanlægget byggede på det kendte “pump and treat princip”, hvor vandet pumpes op og filtreres gennem sand og aktivt kul. Kontrakten inkluderede samtidig drift af anlægget over fem år.

Stoffet ophobes i dyr og i fødekæden. På den måde kan det ende i mennesker

I dag arbejder NIRAS flere steder i Danmark med at kvantificere forureningen på flere steder med potentielt udslip. PFOS er forbudt i de fleste lande, herunder Danmark og Norge, men stoffet og lignende kemikalier har været brugt i vid udstrækning. Derfor er potentialet stort for NIRAS, der har gjort området til et fagspeciale.

Det vil dog tage mange år, før opgaverne med at håndtere PFOS er slut. Og før man når dertil, kan der let være fundet flere skadelige stoffer i samme kategori som PFOS.