Projekt

Palleløfter-producent griber den grønne dagsorden

Ole Almeborg Drone Shot 1

Det danske selskab for internt transportmateriel Ole Almeborg A/S er begyndt at løfte sin grønne dagsorden på sammenhængende og effektiv vis. NIRAS har hjulpet virksomheden ved at gennemføre en audit og identificere seks konkrete initiativer til grøn omstilling.

6. oktober, 2020
  • Sektor: Pharma & Life Science
  • Lande: Danmark
  • Klient: Ole Almeborg A/S

Ole Almeborg A/S er et af Danmarks førende selskaber inden for design og produktion af kundetilpassede løsninger til intern transportmateriel, herunder ikke mindst palleløftere. Virksomheden har længe været fast besluttet på at påtage sig den grønne dagsorden og gøre den til en integreret del af sine procedurer. 

NIRAS har hjulpet firmaet med at udvikle en ny strategi for bæredygtighed, herunder en handlingsplan.

Ole Almeborg A/S valgte FN’s 17 Verdensmål som rammen om bæredygtighedsindsatsen. Man valgte at fokusere på vand, energi, sundhed og sikkerhed i produktionen,  CO2 udledning, affald og biodiversitet.

NIRAS udførte en audit af Ole Almeborg A/S’ produktion for at identificere de bedste områder for forbedringer og indsatser. I alt identificerede NIRAS 25 forskellige muligheder.

Vi har altid haft fokus på at reducere vores forbrug af energi, vand og materiel, men rådgiverne fra NIRAS åbnede vores øjne for at bæredygtighed sagtens kan handle om mange andre ting.

Michael Almeborg, Direktør i Ole Almeborg A/S

Ud af disse forskellige alternativer udvalgte man seks initiativer:

  • Implementere fortløbende forbedringer for bæredygtighed
  • Udskifte varme- og kølingssystemer på kontorerne med energieffektive varmepumper
  • Reparere utætheder på trykluftsystem
  • Grøn indkøbspolitik
  • Udskiftning af maletunnel til enhed der bruger mindre energi og færre kemikalier
  • Udskiftning af lysstofrør med LED for at spare energi

Millioner i bæredygtige besparelser

Ole Almeborg A/S besluttede sig for at lave en investering på 5,2 mio. DKK, og til gengæld vil firmaet opnå årlige besparelser på 3,0 mio. DKK.

For direktør Michael Almeborg kom dette resultat som en overraskelse. Virksomheden var tæt på at investere i et solcelleanlæg ved siden af produktionsanlægget med henblik på få energi.

Imidlertid viste NIRAS’ beregninger, at andre investeringer ville give langt mere bæredygtighed for det samme investerede beløb.

”Rådgiverne bad os om, at sætte alle investeringer på pause indtil den prioriterede liste over bæredygtige muligheder var udarbejdet. Jeg er glad for, at vi fulgte dette råd,” siger Michael Almeborg.

Diskussionen om hvilke muligheder, der skulle vælges eller fravælges, dannede også et praktisk grundlag for at behandle fremtidige bæredygtige alternativer. Firmaet accepterede en tidsramme på fire år for tilbagebetaling af investeringerne i grønne forbedringer, hvilket er en del længere end investeringer i ikke-grønne løsninger.  

Bæredygtighed giver værdi for pengene

Ole Almeborg A/S producerer ikke mindst speciallavede palleløftere til navnlig den farmaceutiske sektor og føde- og drikkevareindustrien. Firmaerne i disse sektorer har i stigende grad fokus på bæredygtighed, hvilket også er bæredygtighed på leverandørniveau.  

Derfor skaber det værdi for Ole Almeborg A/S at lave en systematisk indsats for reducere firmaets miljøpåvirkning.

”Vi har altid haft fokus på at reducere vores forbrug af energi, vand og materiel, men rådgiverne fra NIRAS åbnede vores øjne for at bæredygtighed sagtens kan handle om mange andre ting,” siger Michael Almeborg.

SDG Initiator er et værktøj, der kan hjælpe dig med at prioritere investeringer i bæredygtighed på en transparent måde, når du vil optimere din virksomhed, bygge nye faciliteter eller udvikle din strategi.

Læs mere her.

Kontakt

Steffen Wissing

Steffen Wissing

Fagleder & Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 2268 5632

Se også: