SDG Initiator

SDG initiator

SDG Initiator er et værktøj, der kan hjælpe dig med at prioritere investeringer i bæredygtighed på en transparent måde, når du vil optimere din virksomhed, bygge nye faciliteter eller udvikle din strategi.

SDG Initiator kan bistå  en virksomhed i at indarbejde de afstedkomne  socioøkonomiske omkostninger i en business case ved hjælp af principper, der sikrer den bedste løsning for både planeten og forretningen.

SDG Initiator kan anvendes inden for de følgende områder og hjælpe et firma med at:

  1. Udvælge de idéer, hvor en investering vil give den højeste grad af bæredygtighed. SDG Initiator udregner tilbagebetalingsperioden i forhold til bæredygtighed.

  2. Definere et ambitionsniveau for bæredygtighed. SDG Initiators evne til at forbinde finansielle parametre med parametre for bæredygtighed gør det muligt at fastsætte et passende ambitionsniveau, hvilket er afgørende for udarbejdelse af strategi og for implementering.

  3. Fremrykke overgangen til en mere bæredygtig forretningsmodel ved at tilbyde gennemsigtighed i effekten af bæredygtige investeringer.

Hvordan virker SDG Initiator?

SDG Initiator bygger på en serie enkle regler, der sikrer den højest mulige grad af bæredygtig indvirkning sammen med den bedst mulige grad af ROI for firmaet.

En virksomhed skal for eksempel ikke foretage investeringer som har negativt indvirkning på enten bæredygtighed eller økonomien. Og modsat skal de muligheder med positiv indvirkning på bæredygtighed som samtidig er er blandt de mest økonomiske gunstige naturligvis gennemføres.

Det er i grænselandet mellem de to ovennævnte situationer, hvor det er nødvendigt at udføre en analyse af bæredygtig tilbagebetaling for at hjælpe med at prioritere.   

For at opnå dette kan SDG Initiator effektivt kvantificere bæredygtighedseffekten på tværs af en række indikatorer som vand, CO2 udledninger, sundhed og sikkerhed, landbrug og alle andre elementer, der er omfattet i FN’s 17 Verdensmål.

Den relative vigtighed af disse indikatorer er bestemt ud fra de socioøkonomiske omkostninger, der er forbundet til dem. Dette kan dog blive tilrettet, så man tager højde for konkurrenceevne og kundens opfattelse af bæredygtighed.