3D model of people with Odense letbane in the background

Odense Letbane

Letbane skal løfte Odense til en dansk storby

En letbane i Odense skal fremover fragte en million mennesker om måneden på en 14,5 kilometer lang grøn strækning gennem byen. Letbanen skal stå færdig i 2020 og bliver et bindeled mellem byens vigtigste punkter.

Når de første passagerer stiger om bord på Odense Letbane, vil banens udseende og forløb gennem byen være designet med NIRAS som visuel hovedrådgiver.

NIRAS har både rådgivet om de overordnede bystrategiske overvejelser og været involveret i, hvordan letbanen konkret skal fremtræde og integreres i bybilledet. Det er Odense Kommunes vision, at når letbanen står færdig i 2020, så skal den indfri deres vision om at gå fra at være en stor dansk by til en dansk storby.

Stoppesteder fremhæver byens karakteristika

NIRAS har i dialog med Odense Kommune udarbejdet en designmanual for letbanens 1. etape og et fuldt detailprojekt for letbanens ydre rammer fra sporkant til facader.

På den måde har NIRAS været involveret i alle de elementer, som byens borgere og passagerer fremover vil se, når de betragter letbanen og dens stationer.

Landskabsarkitekter og byplanlæggere er involveret i byudviklingsprojektet. Det er deres opgave at integrere letbanen i byen og sikre, at de nye stationer og deres omkringliggende arealer bliver et aktiv for områderne.

For at fremhæve visionen om en grøn letbane planter man på hver station et stort, flot træ

I den forbindelse har de bevidst valgt belægninger, beplantninger og terrænløsninger for at gøre stationerne til unikke steder. Odense Letbane vil være kendetegnet ved, at mange af letbanestationerne vil blive klinkebelagt med den gule ”Odense Klinke”, som er blevet et varetegn for byen. Samtidig bliver kanten af letbanen markeret med en særlig 30 centimeter bred granitsten langs hele strækningen.  

1400 træer og master med signaturlys

For at fremhæve visionen om en grøn letbane planter man på hver station et stort, flot træ, som fremover vil udgøre en central del af stationens identitet. Udover de unikke træer er der i alt indkøbt 1400 træer, som skal plantes, når byggeriet af letbanen begynder i 2017. En VVM-redegørelse, som blev lavet for projektet, betyder, at hver gang et træ bliver fældet, er det et krav, at to nye træer bliver plantet et andet sted i projektet.

På hver station vil der blive placeret fire kegleformede kørestrømsmaster med et signaturlys øverst. De vil med deres højde fungere som et pejlemærke, der visuelt markerer stationerne på afstand.

Letbane skal binde byen sammen

Letbanen skal forbinde en række nøglepunkter i Odense, så byen bliver bundet endnu tættere sammen. Det har været afgørende, at stationerne bliver placeret, så letbanen får et optimalt passager-flow.

Det forberedende arbejde til letbanen forventes færdiggjort i 2017, hvor selve opbygningen af letbanen med skinner, stationer og køreledninger begynder.