asphalt on parking lot
18 orange halvbuer udgør fundamentet for et nyt regnvandsbassin under en parkeringsplads i Brøndby.

KLIMASIKRING I BRØNDBY

Nyudviklet klimakunst under p-plads holder Brøndby tør

Nyt bassin under parkeringspladsen ved Horsedammen sikrer Brøndby-borgernes kældre og veje mod oversvømmelser.

Den nye parkeringsplads ved Nørregård på Horsedammen i Brøndby er ikke bare en almindelig parkeringsplads. Belagt med såkaldt permeabel asfalt – asfalt, som regnvand kan trænge igennem – opsuger parkeringspladsen 10 liter vand pr. sekund pr. m2 under ekstreme mængder regn.

Den permeable asfalt er dog kun toppen af isbjerget. For nedenunder ligger et stort bassin, der opsamler, forsinker og transporterer regnvand, som både kommer fra parkeringspladsen og et stort regnvandskloakeret opland. 

18

halvbuer udgør fundamentet for regnvandsbassinet

Bassinet og den smarte asfalt er et led i Brøndby Kommune og HOFOR’s klimaindsats for at sikre området mod de stigende mængder regn.

Stort anlæg forsinker vandet
NIRAS har projekteret klimaløsningen under parkeringspladsen i tæt samarbejde med HOFOR. Den indeholder en kombination af elementer, der ikke er set før:

Når det regner, siver vandet først ned igennem den permeable asfalt. Herefter siver det igennem to lag sten med 35 % hulrum til vand, som samtidig omkranser 18 store, orange rækker af halvbuer i plast. Stenene omkring buerne bærer også 80 % af lasten fra biler og lastbiler på parkeringspladsen.

Samtidig fungerer parkeringspladsen som bassin for et stort opland. Når de omkringliggende kloakledninger bliver halvt fyldte, begynder vandet at løbe over i bassinet igennem en 30 meter lang og 2 meter høj og bred betonkonstruktion, som fordeler vandet i de 18 halvbuer.

Hvor permeabel asfalt kun håndterer vand ovenfra, håndterer denne det også fra siden. Skulle det ske, at bassinet og alle hulrum i stenlagene bliver helt fyldt på grund af kraftig regn, vil der også kunne ligge 10 cm vand oven på hele parkeringspladsen.

Billig og bæredygtig – og nem at rengøre
Betonkonstruktionen er designet til at sikre, at sand og sten ikke trænger ind i selve bassinet. Skulle der alligevel trænge noget ind, kan man på en indbygget bundplade i rørene transportere en rengøringsmaskine ind for at spule rørene. Denne kombination af klimatilpasning og rengøring er ikke set før.

10 liter vand

pr. sekund pr. m2 kan p-pladsen opsuge

Med løsningen har HOFOR fået et driftsvenligt bassin til lave omkostninger, som bidrager kraftigt til at klimatilpasse området. Driften er optimeret i forhold til tidligere teknologier, og da det meste af bassinet er af plastik, er det anlægsmæssigt let at etablere.

Samtidig er det en billig løsning, som også er bæredygtig. Materialerne kan let skilles ad som elementer og genanvendes eller genbruges.