Projekt

Nyt it-system til Danmarks største renseanlæg

Lynetten

Siden 2010 har NIRAS udskiftet et SCADA-system til Lynetten, der fremtidssikrer Danmarks største renseanlæg.

  • SDG: #6
  • Sektor: Data & Digitalisering
  • Lande: Danmark
  • Klient: BIOFOS

Lynetten i København spiller en central rolle i håndteringen af spildevand fra 1,2 mio. indbyggere. Et topmoderne anlæg, der nu har fået et tidssvarende system til overvågning af anlægget installeret af NIRAS.

Systemet kaldes et SCADA-system. Det er en fællesbetegnelse for den type af overvågningssystemer, som operatører ser på skærme under driften af anlægget. Hos Lynetten kommer systemet fra Schneider Electric, som NIRAS har lang erfaring med.

Siden 2010 har NIRAS stået i spidsen for at programmere og installere det nye system, der er udskiftet i både Lynetten og renseanlægget Damhusåen. Sammen med renseanlægget Avedøre er de to ejet af BIOFOS, der er NIRAS' kunde i projektet.

NIRAS har leveret og installeret et professionelt dualiseret serversystem i BIOFOS’s nye serverrum. Samtidigt blev en Microsoft Terminalserver installeret, som alle operatørstationer kan benytte. Det gælder både lokale og globale opkoblinger.

Adgangskontrollen er synkroniseret med BIOFOS’s egen domæne-server. Det betyder, at brugerne kan bruge deres normale brugernavn og kode, når de benytter SCADA-systemet.

Det nye system logger mere end 35.000 forskellige digitale og analoge objekter på under to sekunder

Over 100 brugere er inddelt i forskellige grupper med forskellige rettigheder.

  • NIRAS har blandt andet arbejdet sammen med Krüger
  • BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed.
  • Selskabet renser spildevand for 1,2 mio. indbyggere på tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.
  • Spildevandet bruges til at lave klimavenlig el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet.
  • BIOFOS modtager over 12.000 besøgende om året.

Kilde: BIOFOS.

Selve styringen af renseanlægget varetages af en række mikrocomputere kaldet PLC-styringer. Lynetten er styringsmæssigt opdelt i mange eltavler med individuelle PLC-styringer, som SCADA-systemet hele tiden kommunikerer med. En PLC kan eksempelvis styre en pumpe.

Når alle PLC-styringerne er overgået til det nye SCADA-system, vil der være kommunikation til mere end 70 PLC-styringer. Det er en af forklaringerne på, at opgaven planmæssigt er forløbet over flere år.

Systemet logger mere end 35.000 digitale og analoge objekter på kun to sekunder. Det sker 24 timer i døgnet, 365 dage om året og stort set uden nedbrud.

I forbindelse med udviklingen af layout og betjeningsfladen i SCADA-systemet er der fastsat visuelle retningslinjer. Bl.a. er der til alle komponenttyper oprettet faceplates, der er et genbrugeligt og ensartet betjeningsdiagram, som samler alle informationer til en bestemt komponent. Eksempelvis en motor.

SCADA-systemet er desuden opbygget ensartet og standardiseret. Det gør, at både betjening, vedligeholdelse og udbygning af SCADA-systemet er forenklet og optimeret.

Et meget driftsikkert system til et topmoderne anlæg.

Vil du vide mere?

Klaus Christensen

Klaus Christensen

Afdelingschef - Automation og Data

Aalborg, Denmark

+45 2948 3391

Se også