Projekt

Topmoderne kølelager bygget under kørende produktion

Victors

Midt i driften og under de strengeste sundheds- og sikkerhedskrav designede og implementerede NIRAS et højeffekt kølelager for travl pharmavirksomhed.

10. juli, 2017
  • Sektor: Pharma & Life Science

Et topmoderne og energieffektivt kølelager, der lever op til de strengeste krav. Det var resultatet, da NIRAS designede og implementerede et helt nyt kølelager i en eksisterende bygning for en kunde i pharmaindustrien.

NIRAS fungerede som totalrådgiver i projektet og har været med fra idéfasen, til lageret stod klar i 2015. Projektet løb over to år og involverede en lang række proces- og byggeeksperter i NIRAS fra de klassiske bygge- og installationsfag til logistik og GMP.

Et centralt krav fra kunden var, at lageret blev placeret i en eksisterende lagerbygning, som samtidig var i fuld drift i hele projektfasen. Det gav en række logistiske udfordringer under byggefasen eksempelvis i forhold til, at håndværkerne skulle arbejde i klassificerede områder med høje hygiejnekrav.

Et vigtigt aspekt af opgaven var, at opbevaringen af produkterne kunne leve op til pharmaindustriens GMP-krav. I forbindelse med projektet varetog NIRAS valideringen af, at kravene var opfyldt.

En del af kundens mål med projektet var samtidig at optimere lagerlogistikken. Flere typer råvarer blev opbevaret sammen, hvilket stillede store krav til brandsikkerhed. Lageret blev derfor udstyret med fuldt dækkende automatisk brandalarmering, ABA, som en del af brandstrategien og for at leve op til forsikringskrav. 

Kunden ønskede desuden at anvende rullereoler for at udnytte arealet optimalt. Eksempelvis ved at kunne pakke paller helt tæt sammen. Det stillede nogle krav i forhold til at kunne fordele kølingen bedst muligt. Løsningen var at anvende nedsænkede kølelofter, hvor et overtryk over det nedsænkede loft sikrer, at den nedkølede luft bliver jævnt fordelt i hele lageret, uanset hvordan reolerne er placeret.

Overtryk over hele loftet sikrer, at den nedkølede luft presses ned gennem loftet og fordeles jævnt

Avanceret kølelager

  • Det samlede kølelager udgør 280 kvadratmeter.
  • Heraf blev 85 kvadratmeter anvendt til teknikareal.
  • Laget har plads til 429 europaller med en højde på 1,20 m og 147 europaller med en højde på 0,5 meter.
  • Pallerne stakkes på rullereoler i fire lags højde.

Krav til temperaturen i kølerummet er fastsat til mellem 3 og 7 grader.

I projekteringsfasen anvendte NIRAS CFD-analyse for at simulere luftstrømmene på lageret. Resultatet er, at produkterne i dag kan fordeles vilkårligt rundt om i lagret efter kundens ønsker og behov. 

Kundens mål om flest mulige pallepladser pr. investeret krone skulle kombineres med høje krav til et godt arbejdsmiljø. Det betød en intensive brugerinvolvering, hvor NIRAS' konsulenter involverede mange interessenter i udformningen af lagret. Fra driftsorganisationen til investeringsansvarlig.

Resultatet af projektet er, at kunden i dag star med et højeffektivt, avanceret og stabilt kølelager, som er valideret, så det lever op til kravene i pharmaindustrien.

Vil du vide mere?

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Forretningschef

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Se også