Small building for explosives
Med et nyt design fra NIRAS kan depoter til sprængstoffer selv afbøde følgerne af en eksplosion.

Nyt design af sprængstofdepoter

NIRAS gør ‘umulige’ sprængstofdepoter mulige

Danmark er for tæt bebygget til at etablere brændstofdepoter på grund af krav til sikkerhedsafstande. NIRAS har fundet en løsning på problemet.

En række danske virksomheder bliver i disse år ramt af et tilsyneladende uløseligt problem.

De har behov for at opbevare sprængstoffer, men kan ikke længere anvende eksisterende depoter. Nye krav betyder nemlig, at sikkerhedsafstandene til depoterne skal være så store, at det i praksis er umuligt at leve op til. Det skyldes, at Danmark er så tæt befolket.

Denne gordiske knude er virkelighed for entreprenører, nedrivningsfirmaer og andre typer virksomheder, der bruger sprængstoffer i professionel sammenhæng. Sådan var det i hvert fald, indtil NIRAS fandt på en designmetode, som indtil videre har hjulpet en håndfuld depoter med at blive sikkerhedsgodkendt.

Metoden betyder, at man relativt let kan vurdere konsekvenserne fra en eksplosion i et depot. Konsekvensen kan i en risikoanalyse kombineres med en vurdering af sandsynligheden for en eksplosion. Det giver et stærkt billede af risikoen for omgivelserne.

Eksempelvis kan man designe depotet, så anlægget selv afbøder følgerne af en eksplosion. Det sker på en måde, så konsekvenserne for eventuelle naboer vil blive mindre, end hvis sikkerhedsafstandene var overholdt.

Blandt de parametre, der bliver taget højde for i analyserne, er depotets størrelse, mængden af eksplosivstof og ventilation i anlægget. Det handler i høj grad også om at tage hensyn til, hvilken vej depotet vender, og hvordan selve terrænet ser ud mellem depotet og naboer. Eksempelvis kan en stor bakke reducere lufttrykket.

Udlandet har vist interesse for de danske erfaringer. Især lande som Sverige og Tyskland har i mange områder lignende udfordringer med sikkerhedsafstande. Også Grækenland, USA og Grønland har henvendt sig til NIRAS.

  • Loven skelner mellem lagre på over og under 500 g sprængstof. Det svarer til en pakke hakket oksekød.
  • Da det er svært at anvende 500 g sprængstof til noget meningsfyldt, er langt størstedelen af depoterne designet til større mængder end dette.
  • I praksis er der en maksimumgrænse, fordi et depot, der indeholder mere en 10 ton, kommer ind under risikobekendtgørelsen.