Projekt

Nyt datakatalog skal hjælpe kommunerne til effektiv klimasikring

Forslag8 Redcueret

Et nyt katalog samler data, som kommunerne har brug for, når de skal planlægge klimatilpasning. Med få klik kan kommunerne få overblik over lokalplaner, højdemodeller, grundvandsstigninger og meget mere.

8. marts, 2018
  • Sektor: Data & Digitalisering, Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

I et projekt under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er der udarbejdet et datakatalog, som kommunerne – og andre der arbejder med klimatilpasning – kan bruge i forbindelse med deres arbejde med klimatilpasning. Kataloget skal bidrage til at effektivisere og optimere kommunernes arbejde på klimaområdet.

Hidtil har det været en udfordring for kommunerne at få et samlet overblik over de relevante data for deres klimaindsats. Men nu behøver landets klimaplanlæggere ikke længere selv starte fra bunden, når de skal bruge data til opstart og planlægning af et nyt klimatilpasningsprojekt. Det hele er frit tilgængeligt i ét samlet datakatalog.

Sparer tid og ressourcer

Med få klik kan kommunerne nu søge information om eksisterende datasæt. Forventningen er, at kommunerne med kataloget vil kunne reducere den tid og de ressourcer, som de i dag bruger på at indsamle data, der skal anvendes i klimatilpasningsarbejdet.

Kataloget er opdelt i syv kategorier; plan- og basisdata, terrændata, nedbør og klimadata, hav og kyst, vandløb og søer, grundvand samt kloak og afløb. Under hver kategori fremgår de datakilder, som er tilgængelige på området, ligesom kommunerne også kan se, om data er gratis, og om data er velegnet til screenings- eller modelleringsfasen.

Brugervenlig løsning til planlæggere

Værktøjet er en excel-fil, hvori kommunerne kan filtrere den information frem, de søger. Med vægt på brugervenlighed kan klimaplanlæggere derfor hurtigt finde de datasæt frem, som de skal bruge til at kvalificere grundlaget for deres beslutninger.

Kataloget og værktøjet udkom i begyndelsen af 2018 og er et øjebliksbillede af de datasæt, som var tilgængelige på dette tidspunkt. Kataloget og værktøjet er gratis og tilgængelige på klimatilpasning.dk.

Som rådgiver på projektet har NIRAS leveret kataloget og værktøjet til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som varetager sekretariatsfunktionen for initiativet, der er en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som udrulles i perioden 2016-2020.

Fakta

  • Kunde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som varetager sekretariatsfunktionen for initiativet 'Fælles data om terræn, klima og vand'.
  • Projektet har resulteret i både et katalog og et værktøj (Excel-fil), som begge giver det samlede data-overblik til kommunernes klimatilpasning.
  • Find kataloget og værktøjet på klimatilpasning.dk

Vil du vide mere?

Jesper Rye Rasmussen

Jesper Rye Rasmussen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4810 4529

Se også