Projekt

Nye magasiner beskytter Frederiksberg mod stigende vandmængder

Tung Regn

Hvordan sikrer man byerne mod stigende regnmængder samtidig med, at man gør byerne grønnere? Et pilotprojekt med NIRAS i spidsen giver et helt nyt bud i hjertet af Frederiksberg.

19. maj, 2018
 • SDG: #11, #13
 • Sektor: Vand
 • Lande: Danmark
 • Klient: Frederiksberg Kommune

Områder med tæt bebyggelse står med en stigende udfordring. Øget nedbør som følge af klimaændringer betyder, at stigende vandmængder skal håndteres enten ved at øge kapaciteten for transport af vandet eller ved at bygge magasiner.

Det sidste ser et nyt, innovativt projekt nærmere på i et område af Frederiksberg Kommune, hvor man samtidig vil gøre byen grønnere med træer.

En ny form for kassetter bygget omkring træer etableres i en række punkter langs Holger Danskes Vej og vil fungere som magasiner for regnvandet. Ideen er under udvikling af et konsortium ledet af NIRAS.

Kommunen er sikret en stærk og løbende forankring af de innovative løsninger

Underjordiske bassiner

Magasinerne skaber cirka halvdelen af den regnvandskapacitet, som kommunen ønsker. Den anden halvdel etableres ved at bygge et centralmagasin lige ved siden af et af plantehullerne, der fungerer sammen med kassetterne og optager store mængder regnvand.

At bruge undergrundskonstruktioner til bytræer er en ny tilgang til at indtænke klimasikring i byplanlægningen. Normalt tænker man ikke regnvandsbassiner ind sammen med plantning af træer, men som underjordiske bassiner, vandet kan løbe ned i, eller arealer på terræn med græs og buske.

114

kubikmeter bassinkapacitet skabes der med magasinerne.

I projektet bliver vandmagasinerne for første gang lagt under terræn og udgør samtidig en del af vandingen af træet samt sikring af luft til træets rødder. Dermed tager magasinerne ikke meget plads i de trange byrum. Projektet anvender en række løsninger til vanding af træer og styring af vandets strømning, der er sat sammen på helt nye måder.

Innovativ løsning – innovativt partnerskab

Projektet gennemføres i en ny kontraktform kaldet innovationspartnerskabsaftale. Denne handler om at udvikle løsningen i et pilotprojekt og fremadrettet anvende løsningen flere steder i Frederiksberg samt Københavns kommuner.

Udover at sikre byrummet mod nedbør, betyder samarbejdet og kontraktformen, at kommunen er sikret en stærk og løbende forankring af de innovative løsninger, da projektpartnerne bruger hinandens ressourcer og dermed skaber en løbende udvikling hele vejen gennem projektet fra start til slut.

Metoden giver en meget stejl innovationsproces og sikrer, at kommunen står med et meget færdigt projekt allerede efter første pilotprojekt. Til gavn for kommunen og byens indbyggere.

Kort fortalt

 • Team-NIRAS etablerer punktvis regnvandshåndtering på den nordlige del af Holger Danskes Vej. Vejen er beliggende øst-vest.
 • Der etableres ni træer med tilhørende unik opbygning af plantehul, hvor regnvandet opsamles til kapillar vanding og magasinering.
 • Overskydende vand føres langsomt til kloakken ved hjælp af en LAR-regulator udviklet af Hydrosystems.
 • Der skabes 114 m3 bassinkapacitet svarende til den vandmængde, der kommer ved en 10 års regnhændelse i et år 2100 klima.
 • Ca. halvdelen af bassinkapaciteten etableres i plantehullerne og halvdelen i et traditionelt underjordisk bassin af plastkassetter med membran.

Mere om projektet

 • Frederiksberg Kommune vil sammen med to forskellige teams af eksterne leverandører udvikle, afprøve og implementere fremtidssikrede løsninger til håndtering af hverdagsregnvand og skybrud
 • NIRAS leder det ene team og samarbejder med Arkil, Mattle, Teknologisk Institut, Niels Lützen Landskab og Arne Bonnerup (tidligere HydroSystems)
 • Kontrakten er underskrevet i januar 2018. Den punktvise regnvandshåndtering udvikles og projekteres igennem foråret og etableres på Holger Danskes Vej i juni 2018.

Vil du vide mere?

Esben Ravn Iversen

Esben Ravn Iversen

Seniorprojektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4534

Se også