Projekt

Nye byrum omkring LEGO House klimasikrer Billund

Artikelbillede Lego

Med tre nye pladser i Billund midtby vil Billund Kommune sætte rammen om byens nye attraktion LEGO House. Ved at åbne Billund Bæk og føre den gennem et af de nye områder bliver byrummet grønnere og bedre rustet mod skybrud.

12. april, 2018
 • SDG: #13
 • Sektor: Vand
 • Lande: Danmark
 • Klient: Billund Kommune

I forbindelse med LEGO Koncernens nye oplevelseshus i Billund har kommunen anlagt tre nye pladser i området omkring det storslåede byggeri. En central del af løsningen består i, at Billund Bæk, som tidligere løb i et rør under jorden, nu er fritlagt og integreret som et blåt og grønt element på én af de nye pladser.

Bækken, der kommer til syne, skal ikke kun løfte bynaturen men også forsinke regnvand og skåne byen ved skybrud. De nye pladser omkring LEGO House og klimatilpasningen af midtbyen er et led i Billund Byvision og kommunens plan for klimatilpasning.

Mere bynatur og skybrudssikring

For mange år siden blev Billund Bæk lagt under jorden for at gøre plads til parkeringspladser i bymidten. Men med et ønske om mere bynatur og liv omkring LEGO House og Billund Midtby er vandet i dag kommet til syne for turister og borgere, når bækken bugter sig gennem en nyanlagt kanal.

Bækken løber ikke længere i et rør under jorden men er derimod flyttet op til jordens overflade, og det betyder, at den kan fungere som et opsamlingssted for store mængder regnvand ved skybrud. På den måde bliver Billund Kommune bedre rustet imod overfyldte kloakker og oversvømmelser, når skybrud rammer den jyske by.

 

Img 0591

Pladserne skaber mere aktivitet i byen

Udover pladsen, hvor bækken nu bugter sig igennem, er to andre pladser også blevet etableret rundt om LEGO House. En ny ankomstplads skal blandt andet føre de besøgende i retning af det imponerende byggeri, mens en anden plads, Byens Plads, skal danne rammen for koncerter, torvedage og events i Billunds bymidte.

Med flere bænke på pladsen og et springvand, som folk selv kan aktivere, skal pladserne fremover summe af liv fra besøgende turister og borgere i Billund Kommune. På begge pladser håndteres regnvandet under jorden i store faskiner. Faskinerne skal fungere som et sted, hvor regnvand kan opbevares ved skybrud. På den ene af pladserne etableres også nogle store regnbede, hvorigennem regnvandet kan løbe ned i nogle kassetter og opmagasineres under jorden.

NIRAS har rådgivet Billund Kommune og totalrådgiveren Arkitema om alle de ingeniørtekniske spørgsmål i projektet.

Img 0578

Billund Byvision – Børnenes Hovedstad

 • I 2015 gik Billund Kommune, KIRKBI og Realdania sammen om at udarbejde en visionsplan for Billund by med henblik på at understøtte dens særlige karakter som Børnenes Hovedstad.
 • Ambitionen var at skabe de planmæssige rammer for leg, læring og kreativitet i Billunds uderum. Derfor udstikker Byvisionen retningen for de kommende års store investeringer og sætter overliggeren for en visionær, internationalt orienteret, men lokalt forankret byudvikling.
 • Billund Byvision er udarbejdet af et rådgiverteam bestående af BIG og Urgent.Agency.
 • Billund Byvision kan læses her: Billund Byvision

LEGO House

 • LEGO House er tegnet af Bjarke Ingels Group.
 • Bygningen består af 21 hvide klodser, som er stablet ovenpå hinanden.
 • Bygningens facade er beklædt med tegl. Det giver en illusion af, at hele bygningen er opbygget af LEGO-klodser.
 • Bygningen er 12.000 m2.
 • Der er brugt 1.900 ton stål i konstruktionen.
 • I huset er der fire farvede oplevelseszoner, tre spisesteder, en LEGO butik, konferencefaciliteter, et Masterpiece Gallery, hvor fans udstiller deres kreationer og en History Collection, hvor man kan opleve virksomhedens udvikling gennem tiden.

Kilde: LEGO House

Vil du vide mere?

Steffen Bloch Frandsen

Steffen Bloch Frandsen

Projektleder

Aarhus, Denmark

+45 8732 3286

Se også