Bridge in nature at summertime
Broen ved Husum Station lukkede hul i Vestvoldens rekreative stisystem.

Ny stibro ved Husum

Bæredygtig bro lapper hul i historisk voldanlæg

Projekteringen af en ny stibro ved Københavns historiske Vestvold krævede store hensyn og bæredygtige materialer.

Der skulle tages hensyn til både militærhistorie, cyklister og S-tog, da NIRAS i 2014 fik opgaven at designe og projektere en ny stibro over jernbanen ved Husum Station.

Broen erstattede en stibro fra 1966, som var i så dårlig forfatning, at broen i 2013 blev pillet ned med kort varsel.

Flere udfordringer

Der var flere udfordringer i projektet. For det første skulle NIRAS og underrådgiveren Core Arkitekter tage hensyn til jernbanens drift i montageperioden. Broen krydser en travl strækning mellem Klampenborg og Frederikssund/Ballerup.

Samtidig er broen en del af et rekreativt stisystem, der løber langs Vestvolden og forbinder kommunerne på Vestegnen. Tusinder af cyklister bruger stisystemet ugentligt, og broen lukkede et hul i systemet, der også krydser veje og vandløb på sin vej rundt om København.

Projektet skulle desuden tage hensyn til Vestvolden som militærhistorisk kulturarv. Derfor forventede Kulturstyrelsen et enkelt og lidt ’militæragtigt’ design. Fredninger af voldene betød samtidig, at Kulturstyrelsen ønskede gravearbejdet minimeret, og at projektet, så vidt som muligt, skulle genbruge broens eksisterende underbygning af beton.

En anden udfordring for NIRAS var at håndtere de mange involverede parter og myndigheder: Kulturstyrelsen skulle høres ved arbejder på volden, mens Københavns Kommune ejer stibroen. DSB ejer ståltrappen ned til perronen, mens forhold til S-banen skulle koordineres med og godkendes af Banedanmark.

Inspireret af forsvarsværket

Det samlede resultatet blev et stålbrodæk i tre dele, som blev monteret fra jernbanens sidearealer. Brodækkets design er inspireret af Vestvolden som forsvarsværk.

De klare stålprofiler, der danner broens struktur, skaber et let aflæseligt billede på broens form og forløb og er samtidig let og transparent, når man ser broen langs jernbanen fra stationen.

Som noget særligt er dækplankerne udført i glasfiberprofiler, der stort set er et vedligeholdelsesfrit og bæredygtigt materiale. Endvidere er glasfiberen relativ let, så plankerne kunne monteres inden montage af overbygningen.

Alt i alt et projekt, der krævede nytænkning, mange hensyn og ikke mindst et tæt samarbejde.