Projekt

Bog om det lokale landskab skaber stolthed på Langeland

Landscape Analysis Langeland Hatbakkerne

Langeland Kommune og borgerne fik deres egen bog, som kortlægger og fortæller om landskabet fra nord til syd.

2. marts, 2017
  • SDG: #15
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Langeland Kommune

Bogen over det langelandske landskab, kaldet landskabsatlasset, er en populær ”oversættelse” af den landskabsanalyse, som NIRAS lavede for Langeland Kommune i 2011.

Mens analysen af øens landskab først og fremmest er et arbejdsredskab til kommunens planlæggere og sagsbehandlere, er atlasset i høj grad  også borgernes fortælling om deres hjemsted. Kort og præcist sætter både analysen og atlasset ord på landskabets særlige kendetegn rundt om i kommunen som eksempelvis de bakkede landskaber i Humble på Sydlangeland, kysterne omkring havnebyen Spodsbjerg og de små landsbyer med bindeværkhuse og slotte i det nordlige Tranekær. Alle kommunens 140 km afvekslende kystlandskaber og alt derimellem er kortlagt og beskrevet.

Den første landskabsbog

Som et pilotprojekt under Naturstyrelsen udarbejdede NIRAS i 2013 det såkaldte landskabsatlas for kommunen. Det har den klare målsætning at lave en populærformidlet udgave af landskabsanalysen til borgere og politikere.

Udarbejdelsen af landskabsatlasset blev i høj grad præget af øens borgere. Det er afspejlet i atlassets fortællinger men også i den stolthed, som borgerne i dag udtrykker for deres landskab.

Det første oplag af atlasset blev revet væk fra boghandlen på Langeland og blandt andet givet væk som julegave.

Se hele atlasset og læs om de enkelte landskaber på Langeland her.

Jeg fik pludselig et nyt syn på de landskaber, som jeg ellers mente, jeg var helt dus med. Landskabsatlasset er en øjenåbner, og et værktøj til at forstå og tyde landskabet og dets forskellighed. 

Bo Trolle, borger og deltager i inspirationsgruppe

Landskabsanalyser er populære i danske kommuner

Omkring 75 danske kommuner har siden 2008 udarbejdet en landskabsanalyse. NIRAS har lavet eller assisteret kommunerne i at lave 20 af de 75 analyser. NIRAS har arbejdet med kommuner over hele landet. Blandt andet Mariagerfjord, Assens, Sønderborg, Holstebro, Odense og Solrød-Greve kommuner.

15 møller og bøller og 16 forskellige landskaber

”På Langeland er der 15 møller, 15 bøller og 15 kirkesogne”, siger et mundheld om sydhavsøen, men landskabet rummer meget andet.

Landskabet indeholder udover markerne og de åbne kystlandskaber også bygninger, skove, hegn, alléer, tekniske anlæg og de særlige hatformede bakker, som der er mere end 700 af på den lange ø.

Faktisk rummer landskabet overordnet 16 forskellige typer og områder af landskab. For hvert område giver atlasset og analysen en klar anbefaling til, hvilke muligheder det enkelte landskab giver – om man må bygge nyt, eller om man skal passe på det, der er.

Landskabsanalyse sparer tid

Mere end 75 danske kommuner har siden 2008 fået udarbejdet en landskabsanalyse. Mange kommuner får en viden om deres landskab, som de ikke havde før. Alle kommuner vil gerne tiltrække flere mennesker og virksomheder, og analysen kan bruges som afsæt til en anden strategisk planlægning som bosætningsstrategi, erhvervsstrategi og turismestrategi.

På Langeland sparer analysen forvaltningen tid i deres sagsbehandling.  Udpegningerne, retningslinjerne og anbefalingerne gør det muligt at foretage et fagligt solidt forarbejde i forhold til at foretage landskabsvurderinger i konkrete sager.  

Vil du vide mere?

Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne Brendstrup Nielsen

Chefkonsulent Landskab

Aalborg, Denmark

+45 9630 6505

Se også