Wooden bridge in harbour with people on
Hele området omkring Kalvebod Brygge er blevet forvandlet til et attraktivt byrum – med stål som bærende element.

Kalvebod Bølge

Et innovativt byrum i stål på vand

284 pæle bærer stålkonstruktionen til Kalvebod Bølge i København. Stål er genialt til Bølgens komplicerede geometri, der går op og ned og ud og ind.

Kalvebod Bølge i København syd for Langebro foran Kalvebod Brygge er et byrum i stål på vand. Det løber som en smal, rustfarvet bro med egetræsdæk fra kajkanten ud over vandet.

Broen deler sig i flere dæk i forskellige højder, der minder om havets bølger.

Bølge-byrummet inviterer københavnerne til at bevæge sig både på land og i vandet, hvor der er bassiner til kajak og polo. Normalt bruger man stål til ’alvorlige’ konstruktioner som fx broer og offshore-anlæg, men her har Københavns Kommune brugt stålet til leg og afslapning.

Får lov til at ruste

260 tons stål er på en række forskellige måder brugt som en integreret del af formgivningen af Bølgen. På grund af den komplicerede geometri har stålet vist sig at være det optimale materialevalg.

Bølgen går op og ned og ud og ind, og stål er fremragende til at forme krumninger vertikalt, horisontalt og begge dele samtidigt. Bølgens bærende konstruktion er designet med rå, maritime detaljer og får lov at ruste, så den matcher havnemiljøets øvrige elementer.

Styrker det rekreative potentiale

Intentionen med projektet Kalvebod Bølge var at styrke det rekreative potentiale på Kalvebod Brygge og forbinde byen og vandet bedre. Bølgen er lokaliseret syd for Langebro, ud for Marriott Hotel og Nykredits hovedsæde og langs den eksisterende Kalvebod Brygge.

Anlægget er disponeret med to hovedarealer, navngivet Nordpier og Sydpier, som videre er forbundet med 'broer', således at anlægget hænger sammen som en alternativ promenaderute til den eksisterende Kalvebod Brygge.

Bølgen er formgivet og indrettet, så der er mulighed for kajaksejlads, -slalom, -polo, -hop samt at opbevare udstyr og kajakker.

Anlæggets overflader er fortrinsvis trædæk udført i egetræ. De centrale pladsområder/overdækninger ved Nord- og Sydpier er dog af beton.

International interesse

Kalvebod Bølge har siden indvielsen i sommeren 2013 tiltrukket sig interesse ud over landets grænser og har været omtalt i en række internationale arkitekturtidsskrifter i Tyskland, Korea, Holland og Sverige.

Projektet vandt den tyske AIT-arkitekturpris i kategorien ’Sport og fritid’ og har været nomineret til flere andre priser.

NIRAS var rådgiver på alle stålkonstruktionerne.