Projekt

Kæmpe potentiale i elektronisk skrot

Electronics Waste In Metallic Cages

Elektronisk affald udgør en enorm økonomisk ressource, der alt for ofte går til spilde. En arbejdsgruppe med NIRAS som tovholder peger på nye løsninger.

16. juni, 2017
  • Sektor: Energi, Miljø
  • Lande: Danmark
  • Tid: 2014 - 2017

71.000 tons elektronisk affald fra danske husholdninger bliver afleveret på landets genbrugsstationer hvert år. Et enormt antal brugte maskiner og apparater, der ofte er i stykker eller teknologisk forældede, men som samtidig udgør en uudnyttet ressource.

Den internationale betegnelse for denne type affald er WEEE, Waste from Electrical and Electronical Equipment, og genanvendelse står højt på agendaen i både Danmark og EU i takt med, at forbruget af elektronik stiger verden over. Selv små ændringer kan give adgang til store mængder råvarer som guld, der anvendes i den meste elektronik i dag.

Fra 2014 til 2017 fungerede NIRAS som styrende led for i alt otte forskellige organisationer, der efter aftale med daværende miljøminister Ida Auken skulle finde frem til, hvordan vi i Danmark bedre kan sortere og genanvende elektronikaffald som mobiltelefoner, tablets og vaskemaskiner.

Én af de største udfordringer i projektet var at få de otte meget forskellige organisationer med forskelligartede interesser til at gå i samme retning. Ikke let når der mellem parterne var direkte konkurrenter og forskellige politiske vurderinger.

En af de største udfordringer i projektet var at få de otte meget forskellige organisationer til at gå i samme retning

Den frivillige aftale om WEEE

  • Formålet med projektet var at sætte fokus på mulighederne for at fremme eco-design og skabe incitament for bedre og øget sortering, genbrug og genanvendelse af brugt elektronik.
  • Sekretariatsfunktionen blev varetaget af NIRAS A/S. Formandskabet lå hos Dansk Industri.
  • Styregruppen var sammensat af repræsentanter fra de deltagende organisationer og medlemsvirksomheder herunder DI, BFE, FEHA, DI Handel, DI Digital, Brüel & Kjær S&V Measurement, elretur, Siemens, LWF samt ERP (udtrådt i 2016).
  • Projektet havde et samlet honorar på 12 mio. kr.

EU-Kommissionens hjemmeside om WEEE: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Ministeren præsenterede samlede anbefalinger

For NIRAS handlede arbejdet derfor ofte om at holde parterne sammen og forhandle sætning for sætning, så de otte organisationer i fællesskab nåede frem til målene og fik realiseret dem.

Det lykkedes gruppen at komme frem til en række anbefalinger, som blev præsenteret af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ved en konference afholdt af Dansk Industri i februar 2017.

Anbefalingerne pegede blandt andet på behovet for et bedre system til modtagelse og håndtering af elektronikskrot. Eksempelvis vil der være potentiale for en årlig, økonomisk gevinst på en kvart milliard kroner, hvis brugt elektronik til genbrug indsamles frivilligt gennem danske butikker.

Detaljeret regulering er ikke altid nødvendig

Gruppen pegede desuden på, at markedet selv kan klare mange af de udfordringer, der er relateret til WEEE, og derfor er detaljeret regulering ikke altid nødvendig.

En løsning er eksempelvis at udnytte forretningsmodeller, hvor kunder kan købe services eller ydelser frem for at købe et konkret elektronisk produkt. Når en producent sælger services i stedet for fysiske varer, får producenten interesse i at designe produkterne, så de bliver ressourceeffektive og kan genbruges.

Vil du vide mere?

Uffe Sønderhousen

Uffe Sønderhousen

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4511

Se også