Projekt

Naturskøn klimatilpasning til gavn for borgere, ’bikere’ og birkemus

Hylkedalen 1

Hylkedalen, som ligger i udkanten af Kolding. Foto: Sten Frandsen, Kolding Kommune.

Kolding Kommune og forsyningsselskabet BlueKolding har gennemført et naturbaseret klimatilpasningsprojekt, som skal sikre Kolding by imod oversvømmelser.

1. november, 2021
  • SDG: #11, #13, #14, #15
  • Sektor: Vand, Infrastruktur
  • Lande: Danmark
  • Klient: Kolding Kommune

Den 1. november 2021 blev et smukt klimaprojekt indviet i Hylkedalen, som ligger i udkanten af Kolding. Gennem de seneste fem måneder har gravemaskiner etableret to diger og ’gensnoet’ dele af Seest Mølleå, som løber igennem den naturskønne ådal.

Formålet med projektet er at klimasikre Kolding, som er truet af oversvømmelser fra to kanter. Risikoen er, at Kolding Å går over sine breder og oversvømmer midtbyen. Det kan dels ske, hvis der kommer kraftige skybrud eller langvarig regn i det store opland uden for byen. Eller det kan ske ved stormfloder i Kolding Fjord, som presser havvand ind den modsatte vej og ligeledes giver store vandmasser i midtbyen.

En del af løsningen på denne udfordring er nu udført med klimaprojektet i Hylkedalen. Her er anlagt to jorddiger, som bremser eller tilbageholder vandet fra Seest Mølleå, som løber i bunden af Hylkedalen. Seest Mølleå er et sidevandløb til Kolding Å, der løber igennem Kolding By, før den ender i fjorden.

Under skybrud eller ved langvarig regn vil vandet i Seest Mølleå blive tilbageholdt bag jorddigerne og på den måde hjælper klimaprojektet med til at reducere risikoen for oversvømmelse i Kolding Midtby. Derudover er to strækninger af Seest Mølleå blevet flyttet ud midt i ådalen og genetableret med et smukt, bugtet forløb.

Seest Mølleå med det genetablerede, bugtede forløb igennem ådalen. Foto: Sten Frandsen, Kolding Kommune
Seest Mølleå med det genetablerede, bugtede forløb igennem ådalen. Foto: Sten Frandsen, Kolding Kommune.

Godt for både ’bikere’ og birkemus

NIRAS har været byggerådgiver på projektet, som har et særligt fokus på naturoplevelser og biodiversitet. Ådalen har et værdifuldt dyreliv i form af eksempelvis birkemus, flagermus og hasselmus, som der er blevet taget hensyn til at beskytte i anlægsfasen. Desuden vil det restaurerede forløb af Seest Mølleå være til stor gavn for fisk og smådyr.

Hylkedalen er i forvejen et yndet udflugtsmål for koldingenserne, og nu er det blevet endnu mere attraktivt. På de nye diger er der nemlig anlagt både mountainbike-spor og stier, der gør det lettere at komme på tværs i ådalen. Store trædesten i lavvandede områder gør det muligt at gå på opdagelse, og ved diget neden for Seest Idrætspark er der etableret et rekreativt opholdssted, hvor man kan komme helt ned til vandløbet.

”Klimaprojektet handler også om synergier såsom øget naturkvalitet, kvælstoffjernelse og rekreative tiltag. Projektet er derfor også med til at give området en større biodiversitet blandt andet ved etablering af vandhuller, gensnoning af vandløb og flere våde enge. Samlet set skaber vi altså både et godt forsvar mod vind og vejr og mere spændende og sund natur,” fortæller projektleder Inger Wiuff Jørgensen fra BlueKolding.

Mere om projektet

  • Bygherre: Kolding Kommune
  • Projektet er gennemført i tæt samarbejde med forsyningsselskabet BlueKolding
  • NIRAS har været byggerådgiver
  • Anlægsarbejderne er udført juni-oktober 2021
  • Anlægssum 3,5 mio. kr.

Vil du vide mere?

Henning Lehmann Pedersen

Henning Lehmann Pedersen

Afdelingschef

Holstebro, Denmark

+45 4810 5730

Se også: