Projekt

Med et innovativt udstyr til opkoncentrering af bakterier undgår Aarhus Vand dyrt alarmberedskab

Img 5859 Horizontal

Ved at anvende HiVoSa (High Volume Sampling) kan Aarhus Vand A/S detektere meget lave forekomster af E.coli eller andre coliforme bakterier i drikkevandet. På den måde kan Aarhus Vand hurtigt og nemt spore sig frem til forureningskilden og undgå et milliondyrt beredskab.

  • Sektor: Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Aarhus Vand A/S

Når forsyningsselskabet Aarhus Vand A/S har mistanke om et problem med forurening i deres drikkevand, tapper de 10 liter vand i dunke fra strategiske steder på deres anlæg og kører dem hjem til deres laboratorie. Her hælder de vandet på HiVoSa, som opsamler alle bakterierne fra de 10 liter i et volumen på 200 ml, som efterfølgende bliver analyseret.

Ved at opkoncentrere bakterierne fra 10 liter vand kan forsyningsselskabet detektere helt ned til 0,01 bakterie per 100 ml vand. Med viden om bakterieindholdet kan Aarhus Vand opdage en forurening, inden den viser sig i de akkrediterede prøver. Det betyder, at en forurening i nogle tilfælde opdages og stoppes allerede inden forureningen bliver et problem. På den måde undgår forsyningen at igangsætte et stort beredskab, og beboerne i Aarhus undgår at må koge vandet, inden de bruger det.

Mere præcis måling af farlige bakterier

Når Aarhus Vand i dag undersøger deres vand for bakterier, er de på jagt efter, om der er E.coli eller coliforme bakterier i vandet, da disse bakterier indikerer, at der kan være sygdomsfremkaldende organismer i vandet. Grænseværdien for E.coli er 1/100 ml. Før HiVoSa blev en del af laboratoriet hos Aarhus Vand, var forsyningsselskabet kun i stand til at detektere en eller flere E.coli per 100 ml. Forsyningen vidste derfor ikke, om der var en forurening under grænseværdien eller ej, og havde ikke mulighed for at reagere forebyggende inden grænseværdien var overskredet. Ved at opkoncentrere bakterierne fra vandet har HiVoSa i dag gjort det muligt at undersøge drikkevandet for bakterier 100 gange mere følsomt end tidligere.

Bakterierne opkoncentreres ved filtrering

HiVoSa anvender cross-flow filtrering frem for dead-end filtrering. Dead-end filtrering fungerer som et kaffefilter, hvor bakterierne samler sig i en ”kage” på filtret. 

Udfordringen ved denne type filtrering er, at en stor del af de bakterier, man ønsker at finde, dør ved filtreringen eller sætter sig så godt fast i filteret, at de er svære at få af filteret og med i den efterfølgende analyse. Cross-flow filtreringen er mere skånsom, og flere bakterier bevares. Når HiVoSa bruges, tapper man vandprøven direkte fra apparatet, mens dead-end filtrering kræver en manuel og tidskrævende proces for at få bakterierne af filteret.

100

Ved at opkoncentrere bakterierne fra vandet har HiVoSa i dag gjort det muligt at undersøge drikkevandet for bakterier 100 gange mere følsomt end tidligere.

Ved at opkoncentrere bakterierne har vi fået bedre mulighed for at finde E. coli og coliforme bakterier i vores drikkevand. Vi har brugt filtrering gennem flere år, og vi har uden tvivl foregrebet mange potentielle forureninger, fordi vi tidligt har fundet kilden til forureningen og stoppet det. Det har sparet os for en stor sum penge, da vi har løst problemet, før det store beredskab skulle rulles ud.

Tammes Lund Jepsen, Aarhus Vand

Forsyninger kan finde forureningskilden med HiVoSa

Aarhus Vand bruger ikke regelmæssigt HiVoSa, men de tager den i brug, når de har brug for mere præcise målinger af vandkvaliteten, end de kan få med standardanalyser. Opstår der en mistanke om forurening, kan Aarhus Vand tage vandprøver forskellige steder og i mange tilfælde afgøre præcist, om forureningen sker, når vandet pumpes op fra undergrunden, på vandværket eller i ledningsnettet på vej ud til forbrugerne.

HiVoSA kommer på markedet i 2018

Firmaet Amphi-Bac, der har udviklet den prototype, som Aarhus Vand anvender, er i fuld gang med at finpudse udstyret. Et færdigt produkt forventes at kunne markedsføres i slutningen af 2018. HiVoSa er tiltænkt som en permanent installation de kritiske steder, hvor forsyningerne ønsker at overvåge vandkvaliteten mere effektivt.

Se også