Projekt

3D-tegninger forvandlede bar mark til katalysatorfabrik på under to år

Haldor Topsoe Catalyst Plant

Et tæt samarbejde mellem Haldor Topsøe og NIRAS gjorde en ny katalysatorfabrik til virkelighed på mindre end to år. 3D-tegninger af 10 kilometer rørføringer speedede både projektering og opførelse op.

12. juli, 2021
  • Sektor: Byggeri, Fødevarer, Pharma & Life Science
  • Lande: Danmark

Hvordan stopper man 10 kilometer rør ind på et areal svarende til tre parcelhusgrunde?

Eller spurgt på en lidt anden måde: Hvordan projekterer og opfører man en katalysatorfabrik på mindre end to år?

Sådan lød opgaven fra Haldor Topsøe, og det ultrakorte svar fra NIRAS var 3D. NIRAS tegnede og projekterede fabrikken ved hjælp af 3D-værktøjer, og uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre på de blot to år, der gik fra telefonen ringede hos NIRAS, til borgmesteren kunne klippe snoren til den nye fabrik.

Bygger før tegningerne er tørre

NIRAS havde et meget tæt parløb med kunden og fik løbende delspecifikationer, som rådgiverne omsatte til 3D-tegninger af procesanlæg. Faktisk designede NIRAS en stor del af fabrikken efter, at montagen var gået i gang.

Fabrikken i Frederikssund blev indviet i foråret 2014 og består af i alt ti del-procesanlæg. Råvarerne er blandt andet syrer, baser og procesvand, der skal føres fra tankgården til procesanlæggene.

NIRAS stod for rørdesign i procesanlæggene, dvs. rør mellem pumper, tanke og varmevekslere og har stået for rørgader, damp- og kondensatsystem, pulverrør til og fra siloer, støvsugerrør, vandsystem og trykluft. I alt løber den samlede rørlængde op i mere end 10 kilometer.

NIRAS med fra begyndelsen

NIRAS var med i forløbet så tidligt, at rådgiverne kunne hjælpe med den overordnede struktur. Det hjalp igen til en god ’space management’, hvor den tilgængelige plads blev udnyttet bedst muligt.

Faktisk lykkedes det at få hele fabrikken inklusive de 10 kilometer rør ind på blot 2.400 kvadratmeter – eller et areal svarende til tre parcelhusgrunde. Og den opgave havde været umulig uden brug af 3D-værktøjer.

Alt blev modelleret op i 3D. Ud fra Haldor Topsøes diagrammer over processen trak NIRAS i CAD-programmet AutoPlant rør frem til alle komponenter, pumper og andet udstyr. AutoPlant hentede selv de relevante rør og ventiler i en database. Det betød, at NIRAS meget let kunne generere materiale- og koordinatlister for alle ventiler. NIRAS brugte også AutoPlant til automatisk at fremstille de isometritegninger, smedene brugte til at bygge selve fabrikken efter.

Ud over AutoPlant brugte NIRAS’ projekthold Autodesk-værktøjet NavisWorks til at tjekke modellen for rør, der krydser hinanden, såkaldt kollisionssikring eller clash, og til at lave 3D-reviews både internt og med Haldor Topsøe.

I alt udvekslede Haldor Topsøe og NIRAS 22 Gb data. Det krævede et køligt overblik for at sikre, at alle versioner af modelfilerne var den nyeste version.

En halv kilometer tegninger

I alt blev der dannet over 1.200 isometri-tegninger, der viste en bestemt rørføring i 3D-perspektiv. Lagde man alle A3-tegningerne i forlængelse af hinanden, ville de fylde en halv kilometer. Dertil kommer layouttegninger af procesanlæg.

Haldor Topsøes katalysatorfabrik P6

  • Fremstiller råvarer til brug i katalysatorer, der blandt andet bruges i olieindustrien
  • Første spadestik: oktober 2012
  • Indviet: marts 2014
  • Skabte 27 arbejdspladser i Frederikssund

Flere løsninger inden for samme sektor