Man in a truck moving dirt on a hill
DGI huset Panteren på Sydsjælland er opført helt uden, at der er kørt overskudsjord væk. Jorden er bl.a. brugt til mountainbikebakker.

Genbrug af overskudsjord i Vordingborg Kommune

Genbrug af overskudsjord sparer millioner

Vordingborg Kommune sparer 24 millioner kroner ved at genbruge jord fra nogle byggeprojekter i andre.

Vordingborg Kommune får en gevinst på 24 millioner kr. ved at genbruge jord, som er i overskud fra bygge- og anlægsprojekter lokalt. Ifølge kommunens beregninger sparer det desuden 3,5 millioner kilometer lastbilskørsel, hvilket svarer til en formindsket CO2-udledning på omkring 3000 tons CO2.

Fra 2016 og 12 år frem vil bygge- og anlægsprojekter i Vordingborg Kommune resultere i omkring 600.000 m3 overskudsjord. Hertil kommer jord fra Vejdirektoratets og Banedanmarks aktiviteter samt projekter til havs og private projekter. Tidligere blev overskudsjorden transporteret helt til Køge og Rødby til deponi, men en ny strategi  har vendt op og ned på det.

Strategien sikrer, at overskudsjorden fra projekter i kommunen bliver genbrugt i andre projekter i lokalområdet.

Forbedrede, rekreative områder

Jordstrategien består i, at kommunerne danner sig et overblik over mængden af overskudsjord, som kommende byggeprojekter vil skabe, og derefter planlægger andre projekter i lokalområdet, hvor jorden kan genanvendes.

Tidligere blev overskudsjorden transporteret helt til Køge og Rødby til deponi, men en ny strategi  har vendt op og ned på det

I Vordingborg Kommunes nye jordstrategi bruger kommunen primært overskudsjorden på at forbedre eksisterende, rekreative områder og anlægge et nyt område med højdeforskelle i terrænnet.

Projekterne finansieres af de penge, kommunen nu får ved at tage imod overskudsjorden fra de private bygherrers projekter.

Sparer penge, kilometer og CO2

Alt i alt er der mange fordele for kommunen med jordstrategien – og ikke mindst kontante fordele.

Ifølge jordstrategien sparer kommunen som bygherre og de private bygherrer samlet 24 millioner kroner fra 2016 og 12 år frem på ikke at skulle køre overskudsjorden til deponi uden for kommunegrænsen.

Det betyder samtidig, at man ikke skal bruge tid på at køre rundt med overskudsjorden. Det er derfor, at lastbilerne de kommende 12 år skal køre 3,5 millioner færre kilometer, hvilket sparer miljøet for udledningen af de næsten 3000 tons CO2.

Vi får ovenikøbet realiseret projekter, som det ellers ville have kostet mange millioner at få iværksat - det er vi naturligvis rigtig glade for. Vores jordstrategi er både en kæmpe fordel for miljøet og for de mange lokale virksomheder, der ikke længere skal køre langt og betale dyrt for at komme af med deres overskudsjord

Jan Michelsen, udviklingsdirektør, Miljø og Teknik, Vordingborg Kommune