Projekt

Lolland Kommune og Femern A/S genbruger forurenet jord lokalt

Baffle Wall With Windmills

NIRAS sikrer, at anlægsarbejdet med den nye Femern-forbindelse fortsætter ufortrødent ved at fjerne og genbruge forurenet jord lokalt ved Rødbyhavn.

26. april, 2017
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Femern A/S

Ved at genanvende 90.000 tons forurenet overskudsjord ved Rødbyhavn tilgodeser Lolland Kommune både en lokal gokartforening og man sikrer, at anlægsarbejde ved Femernprojektet kan fortsætte ufortrødent.

Forurenet jord i vejen for Femern-forbindelse

Hele området omkring Rødbyhavn skal udvikles i forbindelse med den kommende Femern-forbindelse for at skabe plads til produktions- og arbejdsarealer til entreprenørerne. Femern A/S havde et ønske om, at jorden på arealerne kunne håndteres frit af entreprenørerne, og derfor måtte der ikke være nogen forurening i jorden.

Inden anlægsarbejdet i forbindelse med Femern-forbindelsen gik i gang, undersøgte NIRAS derfor på vegne af Femern A/S, om jorden på arealerne var forurenet. De mere end 4.000 jordprøver viste, at der blandt andet på den gamle gokartbane og i den omkringliggende støjvold var forurenet jord.

Det overordnede formål med forureningsundersøgelserne var, at Femern A/S kunne arbejde på et område uden forureninger og dermed sikre en nem proces. Derfor skulle den forurenede jord fragtes væk.

Lolland Kommune hyrede NIRAS ind som bygherrerådgiver tidligt i processen, så det var muligt at planlægge udnyttelsen af den forurenede jord lokalt.

NIRAS sikrede, at opførelsen af volden er sket i henhold til den udstedte miljøgodkendelse og gik til opgaven med stor professionalisme. NIRAS har fulgt op på projektet gennem hele processen og har fungeret som bindeled mellem Femerns entreprenør og Lolland Kommune. 

Lars Kroer, Ledelsessekretariatet, Lolland Kommune

NIRAS startede som bygherrerådgiver for Lolland Kommune i januar 2015 med indledningsvist at få et historisk overblik for området. Herefter fortsatte undersøgelser af den eksisterende støjvold og kun seks måneder senere – i august 2015 – blev miljøgodkendelsen meddelt og anlægsarbejdet kunne iværksættes.

Lokal gokartforening kører videre

På et af de forurenede områder lå en gokartbane. Lolland Kommune ejede området med den nu nedlagte gokartbane, og det var derfor kommunens ansvar, at foreningen fik tildelt et nyt areal, som egnede sig til gokartkørsel.

Som med alle andre motorsport går det ikke stille for sig, når gokartbilerne ræser igennem banen, og derfor skulle den ny gokartbane afskærmes af en støjvold. Ved at genanvende den forurenede jord fra den gamle støjvold lige rundt om hjørnet, slap kommunen for at køre jorden til deponi. Dette skete i samarbejde med Femern A/S, hvilket betød, at hovedparten af den forurenede jord fra øvrige områder også kunne genanvendes i støjvolden.  

Forurenet jord indkapslet i ny støjvold

Bag designet af den nye støjvold ligger en dybdegående risikovurdering. For at sikre, at forureningen fra jorden ikke nedsiver til grundvand, har NIRAS udviklet et specielt design.

Støjvoldens yderste lag består af rent jord. Hvis man graver sig et lag dybere ind i volden, vil man finde klasse 2-3 jord. Den type jord er kun lettere forurenet, mens den kraftigt forurenet jord – klasse 4 jord - er indkapslet med en membran midt i støjvolden, så forureningen ikke kan sprede sig til grundvandet.

Se også