establishment of a service pipe
Her etableres stikledningen, som forbinder Aars Golfklub med transmissionsledningen, der løber mellem Aars og Hornum.

Projektansvarlig for ELFORSK-projekt

Genbrug af fjernvarme kan blive konkurrencedygtigt

Et ELFORSK-projekt har vist, at varmepumper, der bruger returvand som varmekilde, kan optimere energiudnyttelsen i fjernvarmenetværk og samtidig være et konkurrencedygtigt alternativ til traditionel fjernvarme og jordvarmeanlæg.

Aars Golfklub, som ligger midt i den vesthimmerlandske natur, har dannet ramme om et ELFORSK-projekt, som havde til formål at undersøge brug af returvand i fjernvarmenettet som varmekilde. Her blev installeret et varmepumpeanlæg på returvarme, og golfklubben blev via en stikledning koblet til den otte kilometer lange transmissionsledning, der løber mellem Aars og Hornum. Gennem denne blev klubhuset forsynet med det returvand, som allerede havde været anvendt til opvarmning af Hornum by.

Idéen var at optimere udnyttelsen af energien i fjernvarmenettet. Returvand løber nemlig ofte tilbage til landets varmeværker med alt for høje temperaturer, efter det har cirkuleret i centralvarmesystemer ude hos små og store kunder.

 

Flere kunder på samme net

Et varmenetværk har en vis kapacitet i ledningerne – en maksimal mængde energi man kan presse frem. For traditionel fjernvarme er den bestemt af fremløbstemperaturen og flowet, og når fremløbsvandet er brugt, anser man energien i nettet for udtømt. Men der er også en energi i returvandet, som løber tilbage til værket. Det kan være alt fra omkring 25 °C til 50 °C varmt, og den energi kan man trække ud af nettet. Dermed udnyttes netværkets kapacitet bedre.

 

160 meter

Så lang er stikledningen, der forbinder klubhuset med transmissionsledningen, som løber mellem Aars og Hornum.

Til projektet fik Aars Golfklub derfor installeret en 16 kW varmepumpe af samme slags, som man anvender i standard jordvarmepumpeanlæg. Forskellen er blot, at den blev tilført returvand fra fjernvarmenettet i stedet for jordvarmeslanger på anlæggets kolde side. Siden da har anlægget opvarmet golfklubbens klubhus og værksted – ligesom det har forsynet golfspillerne med opvarmet brugsvand året rundt.

ELFORSK-projektet viser vejen for mange positive effekter for varmeværker. Udover at Aars Fjernvarme udnytter den energi, man allerede har produceret, mere optimalt, kan det også gøres uden at udvide deres ledningsnet. Gennem udnyttelse af returvarmen kan man koble flere kunder til netværket uden, at ledningskapaciteten skal øges.


Koldere returvand giver stor gevinst

Genbruget af returvarmen betyder også, at varmeværket i sidste ende modtager returvand med en lavere temperatur end ellers. Det kan der ligge en stor, skjult gevinst i, når returvandet skal genopvarmes, inden det på ny sendes ud til kunderne.

ELFORSK-projektet har i det konkrete eksempel fra Aars udregnet, at hvis temperaturen i værkets returvand sænkes fra 35 °C til 25 °C, så betyder det en teoretisk effektivisering for værket på 1,35 MW, som svarer til en fortjeneste på små to mio. kroner årligt.

Projektet var et resultat af et bredt samarbejde mellem mange aktører. NIRAS var projektansvarlige og udførte alle analyser af projektresultaterne. Aars Fjernvarme leverede returvarmen til anlægget ved Aars Golfklub. Mens Dansk Varmepumpe Industri (DVI) leverede varmepumpeanlægget og har stået for driftsoptimering.

Læs mere om energiproduktion og energidistribution her.