Projekt

Genbrug af fjernvarme kan blive konkurrencedygtigt

1 Etablering Af Stikledning Ved Aars Golfklub

Et ELFORSK-projekt har vist, at varmepumper, der bruger returvand som varmekilde, kan optimere energiudnyttelsen i fjernvarmenetværk og samtidig være et konkurrencedygtigt alternativ til traditionel fjernvarme og jordvarmeanlæg.

26. juni, 2017
  • Sektor: Energi
  • Lande: Danmark
  • Klient: Aars Golfklub

Aars Golfklub, som ligger midt i den vesthimmerlandske natur, har dannet ramme om et ELFORSK-projekt, som havde til formål at undersøge brug af returvand i fjernvarmenettet som varmekilde.

Her blev installeret et varmepumpeanlæg på returvarme, og golfklubben blev via en stikledning koblet til den otte kilometer lange transmissionsledning, der løber mellem Aars og Hornum. Gennem denne blev klubhuset forsynet med det returvand, som allerede havde været anvendt til opvarmning af Hornum by.

Idéen var at optimere udnyttelsen af energien i fjernvarmenettet. Returvand løber nemlig ofte tilbage til landets varmeværker med alt for høje temperaturer, efter det har cirkuleret i centralvarmesystemer ude hos små og store kunder.

160 meter

Så lang er stikledningen, der forbinder klubhuset med transmissionsledningen, som løber mellem Aars og Hornum.

Flere kunder på samme net

Et varmenetværk har en vis kapacitet i ledningerne – en maksimal mængde energi man kan presse frem. For traditionel fjernvarme er den bestemt af fremløbstemperaturen og flowet, og når fremløbsvandet er brugt, anser man energien i nettet for udtømt. Men der er også en energi i returvandet, som løber tilbage til værket. Det kan være alt fra omkring 25 °C til 50 °C varmt, og den energi kan man trække ud af nettet. Dermed udnyttes netværkets kapacitet bedre.

Til projektet fik Aars Golfklub derfor installeret en 16 kW varmepumpe af samme slags, som man anvender i standard jordvarmepumpeanlæg. Forskellen er blot, at den blev tilført returvand fra fjernvarmenettet i stedet for jordvarmeslanger på anlæggets kolde side. Siden da har anlægget opvarmet golfklubbens klubhus og værksted – ligesom det har forsynet golfspillerne med opvarmet brugsvand året rundt.

ELFORSK-projektet viser vejen for mange positive effekter for varmeværker. Udover at Aars Fjernvarme udnytter den energi, man allerede har produceret, mere optimalt, kan det også gøres uden at udvide deres ledningsnet. Gennem udnyttelse af returvarmen kan man koble flere kunder til netværket uden, at ledningskapaciteten skal øges.

Koldere returvand giver stor gevinst

Genbruget af returvarmen betyder også, at varmeværket i sidste ende modtager returvand med en lavere temperatur end ellers. Det kan der ligge en stor, skjult gevinst i, når returvandet skal genopvarmes, inden det på ny sendes ud til kunderne.

ELFORSK-projektet har i det konkrete eksempel fra Aars udregnet, at hvis temperaturen i værkets returvand sænkes fra 35 °C til 25 °C, så betyder det en teoretisk effektivisering for værket på 1,35 MW, som svarer til en fortjeneste på små to mio. kroner årligt.

Projektet var et resultat af et bredt samarbejde mellem mange aktører. NIRAS var projektansvarlige og udførte alle analyser af projektresultaterne. Aars Fjernvarme leverede returvarmen til anlægget ved Aars Golfklub. Mens Dansk Varmepumpe Industri (DVI) leverede varmepumpeanlægget og har stået for driftsoptimering.

Sådan fungerer systemet i Aars Golfklub

  • Klubhuset har fået installeret en DVI VV 16 kw varmepumpe. Den er designet til et jordvarmeanlæg og kan derfor ikke udnytte returvarme på mere end 20 °C.
  • Er returvarme f.eks. 35 °C, skal vandet blandes med varmepumpens kolde returvand for at nå ned til 20 °C. Anlægget skal herefter løfte temperaturen de 15 °C ekstra.
  • Et anlæg designet specielt til returvarme, der kan arbejde med højere temperaturer, ville derfor have en bedre system COP* end dette anlæg – men ville også koste væsentlig mere at etablere.
  • Varmepumper, der kan anvende returvand som varmekilde og til samme anlægspris som en standard jordvarmepumpe, er ved at blive udviklet.
  • Varmepumpeanlægget giver dog stadig bedre COP-værdier end et standard jordvarmeanlæg, som typisk leverer COP på 3,8. Dette skyldes, at anlægget, der benytter fjernvarmeretur, får 20 °C varmt vand at arbejde med, mens jordvarmeanlæggets udgangspunkt er ca. 8 °C.

    *Coefficient Of Performance (COP) angiver forholdet mellem den varme, man får ud af den mængde strøm, der bruges.

Vil du vide mere?

Rasmus Aaen

Rasmus Aaen

Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 2125 5865

Se også: