Projekt

Gedsers nye renseanlæg er forud for sin tid

DSC 5588

Guldborgsund Forsyning har renoveret og udbygget renseanlægget i Gedser, så det overholder fremtidige rensekrav.

24. juni, 2022
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

NIRAS har stået for at projektere og dimensionere Gedser Renseanlægs nye multibygning, der huser mandskab og maskinudstyr - herunder blæserinstallation, slamafvanding, riste, sand- og fedtfang.

En multibygning er en nyskabelse, som er indført på alle Guldborgsund Forsynings nye renseanlæg. Ud over, at det er et arkitektonisk flot bygningsværk - som man måske ikke lige forventer at møde på et renseanlæg - overholder bygningen fremtidens rensekrav. Bygningen indkapsler nemlig alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener minimeres.

NIRAS’ projekteringsteam stod også for at projektere og udarbejde udbud af efterklaringstank, proces- og buffertank i efterspændte betonelementer samt at samle detailprojekteringen i en samlet 3D-model.

Det nye Gedser Renseanlæg er i princippet et helt nyt anlæg, der er opført ved siden af det gamle, hvorefter man foretog en omkobling. Anlægget er på flere punkter forud for sin tid, idet man kan styre processerne fra Gulborgsund Forsynings hovedkontor, og produktionsmandskabet skal kun besøge anlægget ved normal drift og vedligehold.

Fuld rensekapaciteter under renoveringen

En spændende udfordring under projektet var, at renseanlægget samtidig skulle køre på fuld kapacitet.

Kristian Wilken Jul Petersen, der var byggeleder hos hovedentreprenøren, Troels Jørgensen A/S, fremhævede efterfølgende, at ”der lige fra starten var en god og åben dialog både med Guldborgsund Forsyning som bygherre, bygherrerådgiver EnviDan og deres egne rådgivere fra NIRAS i forhold til at udforme projektet og indpasse brugerønsker.”

”Det kræver en del fleksibilitet fra alle parter at få renoveringen og byggeriet til at køre samtidigt med et renseanlæg, som er i fuld drift. Der opstår altid lidt udfordringer undervejs, men når bare man har en god dialog og får et hurtigt svar, går det hele jo alligevel,” siger Kristian Wilken og fremhæver den høje sikkerhedsstandard, som kendetegnede projektet.

Enkelt, robust og billigt

En anden udfordring for NIRAS’ konstruktionsingeniører var, at bygværkerne skulle være enkle og robuste, men samtidig billige at bygge.

”Det løste vi ved at lytte til vores dygtige totalentreprenør firmaet Troels Jørgensen og vælge løsninger, de har gode erfaringer med fra lignende byggerier,” siger Andreas Bollerslev fra NIRAS.

Et renseanlæg er en kompliceret opgave i forhold til proces- og hygiejnekrav, og mange ingeniørfag er derfor i spil på en relativt lille opgave f.eks. konstruktioner, maskiner, proces, el, ventilation og arkitektarbejde.

”Selvom vores konstruktionsafdeling løser alt fra hospitaler til farmaceutiske laboratorier, har vi formået at bruge den samme lille gruppe til alle renseanlægsopgaver de seneste år. Holdet har døbt sig selv ”Renseholdet” og kan både projektere bredt og specialiseret. Det sikrer, at vi bruger pengene rigtigt,” siger Andreas Bollerslev.

En del af Danmarkshistoriens største renoveringsprojekt

Det nye renseanlæg i Gedser er en del af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, som er et af Danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevandsbranchen med en samlet anlægssum på mere end 300 mio. kr.

Vil du vide mere?

Andreas Bollerslev

Andreas Bollerslev

Afdelingschef, Konstruktioner

Allerød, Denmark

+45 2040 0021

Se også: