Projekt

Rapport bekræfter opsigtsvækkende PFAS-teori på Fanø

Fanoe Pfas 1

Da man fandt PFAS i drikkevandet på Fanø, opstod teorien om, at forureningen kunne stamme fra havet. Den tese er nu blevet bekræftet, i en undersøgelse udført af NIRAS.

12. oktober, 2023
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Region Syddanmark

I 2021 blev der fundet PFAS i drikkevandet på Fanø. Nu viser en ny undersøgelse foretaget af NIRAS for Region Syddanmark, at forureningen med PFAS kan stamme fra havet.

Den opsigtsvækkende rapport dokumenterer for første gang, at PFAS kan spredes via havskum og aerosoler, som er små, luftbårne partikler, der opstår, når luftbobler brister i havets overflade.

Havet indeholder relativt lave mængder PFAS, men når bølgerne knækker i brændingen, sker der en opkoncentrering på op til en faktor 100.000. Nu har undersøgelsen på Fanø bekræftet, at dette kan udgøre en risiko for kystnære drikkevandsforsyninger.

”For halvandet år siden havde vi en mistanke om, at PFAS i drikkevandsboringer på Fanø kunne stamme fra havet. Havet indeholder PFAS i små mængder, som stammer fra diffus forurening fra mange forskellige kilder. Men når der er store bølger, kan stoffet opkoncentreres og spredes til land via havskum og aerosoler, hvor det kan påvirke grundvand, overfladevand og græs mv. Nu har vi dokumenteret sammenhængen med spredning af PFAS fra havet til kystnære område,” siger Søren Rygaard Lenschow, seniorspecialist i NIRAS.

De højeste forekomster af PFAS i både overfladevand og grundvand findes på den vestlige del af Fanø. Koncentrationerne aftager ind over øen mod øst.
De højeste forekomster af PFAS i både overfladevand og grundvand findes på den vestlige del af Fanø. Koncentrationerne aftager ind over øen mod øst.

Årsag var havskum og små vandpartikler fra havet

Undersøgelsen er udført med flere end 40 prøver af Fanøs grundvand, overfladevand, jord og sand. Prøverne er udtaget i marts 2023 på en linje fra vest mod øst på øen beliggende i Vadehavet ud for Esbjerg. Prøverne er siden blevet analyseret for PFAS, og resultaterne viser, at forekomsten af PFAS på Fanø skyldes havskum og små partikler fra havet, der blæser ind over øen og siver ned i grundvandet.

Da forureningen af drikkevandet blev konstateret på Fanø i 2021 fik øens vandværk hurtigt midlertidige tiltag på plads, der kunne fjerne PFAS-stofferne. I foråret 2023 stod en permanent løsning klar i form af et ionbytningsanlæg, der renser vandet for PFAS. I dag kan der ikke længere måles PFAS i drikkevandet på Fanø.

Fanø-rapporten er finansieret af ’Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord’. Find rapporten her: Undersøgelser af kystnær PFAS-forurening af jord- og grundvand

PFAS i havet

Årsagen til PFAS i havvandet kendes ikke. Det er såkaldt diffusforureningen, hvor punktkilden er ukendt. Det er dog uden tvivl, at forureningen er menneskeskabt, og at forureningen stammer fra kilder på land langs Nordsøen. Bl.a. fra produktion af PFAS, udledning fra brandøvelsespladser, lossepladser, industrier mv.

Se også pressemeddelelsen fra Region Syddanmark her.

Vil du vide mere?

Søren Rygaard Lenschow

Søren Rygaard Lenschow

Projektleder

Kolding, Denmark

+45 7660 2629

Anne Bomann Henriksen

Anne Bomann Henriksen

Civilingeniør, Miljøteknologi

Aalborg, Denmark

+45 9630 6405

Se også: