Projekt

Foreløbige resultater af PFAS-undersøgelse er godt nyt for surfere og badeglade

Surfer I Havskum

En ny undersøgelse af 34 aktive surfere fra Jyllands Vestkyst viser, at de ikke har højere PFAS-indhold i blodet end den generelle danske befolkning. Set i lyset af den seneste tids skræmmende opdagelser af PFAS-indholdet i havvand og ved kystnære områder, er denne undersøgelses foreløbige resultater ganske positive.

24. oktober, 2023
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark

Undersøgelsen blev sat i gang før sommer, fordi der spredte sig bekymring hos surfere og andre, der benytter havet og strandene i Thy. Områdets vand og vindforhold gør det nemlig til et mekka for surfere og er derfor også kendt som Cold Hawaii.

Bekymringen opstod, da der i foråret blev målt høje koncentrationer af PFAS i havskum ved Vestkysten. Man havde frygtet, at de mange timer i havoverfladen bølgerne, kunne give forhøjede koncentrationer af PFAS i kroppen hos netop surfere.

Ikke forhøjede PFAS-niveauer ved de undersøgte surfere

Region Nordjylland, Region Sjælland, NIRAS og miljøvirksomheden Strandet står bag et projekt, hvor Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital har taget blodprøver fra 34 aktive surfere i Thy. Blodprøverne er nu blevet analyseret af Syddansk Universitet, der har sammenholdt prøverne med havskumsprøver og data om surfernes brug og ophold i havet.

Heldigvis har prøverne indtil videre vist, at der ikke er grund til bekymring. De 34 undersøgte surfere har umiddelbart ikke højere indhold af PFAS i kroppen end den øvrige danske befolkning.

Søren Rygaard Lenschow, civilingeniør og projektleder fra NIRAS, har været en del af teamet bag undersøgelsen og vejledt om blandt andet prøvetagning og analyse af havskummet, samt hvilke PFAS-forbindelser der skulle være fokus på ved analysen af blodprøverne.

”Der sker en op-koncentrering af PFAS-stoffer i grænsefladen mellem vand og luft dvs. den øverste 1 mm af havoverfladen. Havskum er, sagt på en anden måde, lag på lag af havoverfladen, og der sker derfor en op-koncentrering af PFAS i havskummet.” forklarer Søren Rygaard Lenschow.

PFAS-stofferne måles i nanogram per liter, og langs hele Vestkysten har man ifølge Søren Rygaard Lenschow målt høje koncentrationer af giftstofferne i havskummet. Der er niveauer på op til 250.000 nanogram per liter i havskummet, mens almindeligt havvand typisk måles til under 10 nanogram per liter.

”Det er derfor rigtigt godt nyt, at man ikke umiddelbart kan spore stofferne i surfernes blod, men de store mængder giftstoffer i vores have og havnære miljøer er naturligvis stadig et stort problem, som vi bør forholde os til. PFAS-udledningen bør stoppes og forureningen renses op, så godt som man kan,” konkluderer Søren Rygaard Lenschow.

Undersøgelsens overordnede resultat blev den 23. oktober 2023 præsenteret på et Borgermøde i kystbyen Nørre Vorupøre. Der foreligger fortsat et arbejde med statisk bearbejdning af data, med henblik på publicering i et videnskabeligt tidsskrift. Dette forventes at ske i 2024.

Læge og PhD studerende Mette Hyllegaard Madsen fremlagde undersøgelsens resultater på et borgermøde hos STRANDET i Nr. Vorupøre den 23. oktober 2023.

Vil du vide mere om PFAS, så tag et kig på vores PFAS-videncenter.

Vil du vide mere?

Søren Rygaard Lenschow

Søren Rygaard Lenschow

Projektleder

Kolding, Denmark

+45 7660 2629

Se også: