Projekt

Bygherrerådgiver på en af hovedstadens mest markante hotel- og konferenceejendomme

Falkoner Centeret Krediter Atp Ejendomme

Ejerne af Falkoner Centret - ATP Ejendomme – har investeret i en omfattende renovering og udvidelse af hotelfaciliteterne. Projektet er komplekst, idet dele af bygningen er i drift under hele forløbet og desuden ligger i en befærdet gade, som ikke må spærres under byggeriet.

29. juni, 2017
  • Klient: Falkoner Centret og ATP Ejendomme

Turisterne strømmer til hovedstaden, og med dem stiger efterspørgslen på overnatningsmuligheder. Det gælder også på Frederiksberg, der samtidig ser frem til, at den nuværende Frederiksberg Metrostation - som en del af den nye Cityring - om få år bliver et af de vigtigste trafikknudepunkter i hovedstaden. Et sted, hvor tusinder af mennesker hver eneste dag kommer til at lægge deres vej forbi.

Set i lyset af den positive udvikling er det oplagt at nytænke Falkoner Centret, som senest gennemgik en omfattende renovering og ombygning i 1988.

Det prestigefulde projekt kræver som udgangspunkt en tilpasning af plangrundlaget, og ATP Ejendomme og Frederiksberg Kommune er derfor i tæt dialog om projektet.

Et komplekst projekt 

Som bygherrerådgiver på projektet, er det NIRAS’ opgave at skabe overblik og kontinuitet i renoveringen af de 21.000 etagemeter og tilbygningen af 3.500 etagemeter samt sikre, at det færdige byggeri lever op til ATP Ejendommes forventninger om en moderne og fremtidssikret ejendom.

Opgaven er kompleks rent ingeniørfagligt samtidig med, at entreprenørerne skal håndtere en udfordrende byggepladslogistik i og med, at byggepladsen ligger i et stærkt befærdet område.

Stærke kompetencer er i spil

Renoveringen kommer ud over en gennemgribende istandsættelse af hotelværelserne blandt andet til at inkludere, at den rustfri facadebeklædning upcycles (når genbrug bliver til kunst) til et mere nutidigt arkitektonisk udseende, at man sammenlægger køkkenfaciliteterne fra to til én etage, samt opdaterer Falkoner Salene med nye stole og nyt lyd- og lysanlæg.

Hertil kommer tilbygningen ud mod Falkoner på 3.500 etagemeter, der også kommer til at ændre på det eksisterende atrium/lobbyområde.

Arbejde med at ombygge og restaurere Falkoner Centret begyndte i sommeren 2017 og vil være færdigt i første del af 2019, hvor Scandic begynder driften af det nyrenoverede hotel- og kongrescenter.

NIRAS’ samarbejdspartner på projektet er Erik Nobel Arkitekter A/S.

Fra 166 til 336 værelser

I dag rummer bygningen 166 hotel værelser. Hertil kommer konferencefaciliteter med plads til ca. 3.000 mennesker, kontorfaciliteter og detailhandel i grundplan.

Når projektet står færdigt i 2019, er det planen, at hotellet med en tilbygning på ca. 3.500 etagemeter og en konvertering af kontorareal til hotel skal rumme 336 værelser, restaurant og cafe, og være en langt mere integreret del af det Frederiksbergske bybillede.

Se også: