Projekt

Lyset fokuserer på leg og sundhed i børnehøjde

Boerneriget 003

Formålet med at anvende døgnrytme- og natbelysningen på BørneRiget er at skabe et sundhedsfremmende behandlings- og arbejdsmiljø både for patienter og for det kliniske personale på de døgnaktive områder.

10. juli, 2021
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

BørneRiget er et hospitalsbyggeri, hvis ambitioner og belysningskoncept rækker helt op i den internationale superliga. 3XN Arkitekter og NIRAS har i et tæt samarbejde udarbejdet et omfattende, stringent og evidensbaseret belysningskoncept med særligt fokus på leg og sundhed i børnehøjde.

Med solide input og ønsker fra bygherre blev belysningskonceptet allerede på et tidligt stade udarbejdet gennem en tæt dialog. Der var en kontinuerlig afstemning og konsensus om, i hvilken retning konceptet skulle formes og defineres. Døgnrytmebelysning var et stort samtaleemne, da den brede viden og evidens om emnet udvikler sig med lynets hast. Ud over den almene belysning favner konceptet kategorier som døgnrytmebelysning herunder natbelysning med bredspektret amber, effektbelysning, særbelysning og ergonomisk belysning.  

Der var i processen også fokus på personalet i de døgnaktive områder. Døgnrytmebelysningen på BørneRiget dækker derfor primært delområder som senge-, intensiv- og fødestuer, der skal tilgodese børn og patienter med længerevarende ophold.

Dønrytmelyset følger personalets bevægelsesmønstre
Det har været vigtigt at se på delområderne som en helhed således, at døgnrytmebelysningen følger personalets daglige flow og bevægelsesmønstre. Døgnrytmebelysningen indføres således, at det dækker hele delområder, så personalet på de enkelte afdelinger kan bevæge sig rundt i afdelingens forskelligartede rum og områder uden at bryde døgnrytmen. Det er  på den måde muligt at skabe en sundhedsfremmende funktion og synergi mellem patienter og personale i de pågældende områder med døgnrytme- og natbelysning.

Doegnrytmelys

Dokumenteret i kliniske studier
I et mere konkret og teknisk perspektiv handler konceptet på BørneRiget om, at døgnrytmebelysningen udføres og indreguleres med udgangspunkt i dokumenterede kliniske studier, således at man sikrer den ønskede effekt. I betragtning af udviklingens hastighed handler det derfor i lige så høj grad om at fokusere på det faktiske resultat. Der er derfor arbejdet med begrebet BAT ”Best Available Technology” for at sikre, at man på udførselsestidspunktet lever op til den seneste teknologi og viden.

Det sikrer, at lysprotokollen for døgnrytmebelysningen ender med at være baseret på bred evidens i forhold til sammensætningen af henholdsvis farvetemperatur, styrke, timing og varighed, herunder at belysningsanlægget for døgnrytmebelysningen programmeres og kalibreres med automatiske glidende overgange mellem det blåtfrie natlys, varm solopgang, kraftigt dagslys og varm langsom solnedgang.

Belysningskonceptet for BørneRiget er kendetegnet ved indholdsmæssigt at være en bred og solid sammensætning af høje ambitioner, en skarp og stringent proces, bløde værdier samt et særligt højt fokus på det faktiske resultat. Et resultat som det bedste børnehospital.

Vil du vide mere?

Martin Holmsgaard Wessberg

Martin Holmsgaard Wessberg

Ingeniør

Allerød, Denmark

+45 6020 9708

Se også: