Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) og projektdirektør for BørneRiget Merete Lange glæder sig over, at projektet nu med første spadestik er nået en vigtig milepæl. Foto: Rigshospitalet
Nyhed

Første spadestik til verdens bedste børnehospital ’BørneRiget’

Et nyt hospitalsbyggeri til børn, unge, fødende og deres familier - og en helt ny måde at tænke hospital på - er nu i gang. Byggeriet er et ikonprojekt for NIRAS, der som Danmarks største hospitalsrådgiver har projekteret byggeriet og været med som rådgiver på nedrivningen af Rockefeller Instituttet for at give plads til det nye hospital.

09. apr 2021

BørneRiget bliver hele Danmarks højt specialiserede hospital for børn, unge, fødende og deres familier. Her kommer specialisterne til patienten frem for omvendt, og legen bliver en integreret del af børnenes behandling.

Projektet har været i gang siden 2016. Det er derfor en milepæl, at man nu har taget det første spadestik og dermed taget hul på selve byggeriet. Efter planen skal BørneRiget stå færdigt i 2025 med en vision om at skabe verdens bedste børnehospital. 

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over, at projektet nu er nået til denne vigtige milepæl:

”BørneRiget er et vigtigt skridt på vejen til at sikre, at både fødende og syge børn samt deres familier får trygge og gode rammer, så de både i livets lykkelige stunder og i de svære perioder med sygdom kan være en familie. Når vi tager første spadestik, markerer vi derfor både startskuddet til nyt hospital i international særklasse, et nationalt fyrtårn og samtidig tager vi sammen et stort skridt på vejen mod at sikre fremtidens menneskelige sundhedsvæsen,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Fleksibilitet er en x-faktor i byggeriet
NIRAS har været ingeniørrådgiver på projekteringen af byggeriet og ansvarlig for alle ingeniørdiscipliner.

”Med BørneRiget bygger vi til en fremtid, vi ikke kender. Der kan ske meget inden for teknologi, viden og udstyr inden 2024, hvor hospitalet står færdigt og kan tages i brug. Derfor er fleksibilitet en helt afgørende faktor i byggeriet. For et eksempel afleverer vi et råhus til et scannerrum i stedet for et komplet scannerrum, da vi ikke kender størrelsen af scannere i 2024. I alt skal der kunne behandles op mod 17 procent flere patienter i 2024 i forhold til 2014,” siger projektdirektør i NIRAS Niels Rosenberg.

Projektdirektør for BørneRiget Merete Lange glæder sig også over, at projektet nu for alvor går i gang, og at visionerne og ambitionerne bliver virkeliggjort i byggeriet. Visioner, som både det nuværende personale samt tidligere og nuværende patienter og pårørende har været med til at forme og skabe.

Genbrug af bygningsmaterialer i det nye børnehospital
BørneRiget skal bygges på den vestlige del af Rigshospitalets matrikel, der hidtil husede Rockefeller Instituttet. NIRAS var med som rådgiver på den komplekse nedrivning, der fordelte sig på ni bygninger på i alt 14.000 m2, og som skulle tage store hensyn til omgivelserne på grund af hospitalsdrift i nabobygninger.

Derudover stillede Region Hovedstaden også krav om at tage højde for genbrug af mursten, gulvbrædder, konstruktionstræ, granit og tagsten samt genanvende rent træ, olie og tjære forurenet beton mv., hvoraf man vil kunne finde nogle af materialer i det nye børnehospital.