Projekt

Danmarks største nye sluseport beskytter Esbjerg Strand mod havoversvømmelser

Esbjerg Strand Sluseport

Esbjerg Kommune er i fuld gang med at omdanne Esbjerg Strand til et attraktivt byområde. NIRAS er totalrådgiver og har designet sluseport og to broer med videre.

11. juli, 2019
  • Sektor: Byggeri, Havne & Kyster
  • Lande: Danmark
  • Klient: Esbjerg Kommune
  • Tid: 2017-2022

Esbjerg Kommune har store planer for havneområdet i byen. I løbet af de kommende år anlægger kommunen et nyt byområde og en ny lystbådehavn i den nordlige del af Esbjerg Strand. Det er visionen, at Esbjerg Strand bliver det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter med lystbåde, ro- og kajakfaciliteter, badeanlæg, klubhuse, havneskole, nye byrum og udflugtsmål.

NIRAS er totalrådgiver på fase 1 af projektet i størrelsesordenen 150 mio. kroner og har som led i havneudvidelsen designet og projekteret en af Danmarks største nye sluseporte på den ydre højvandsbeskyttelse, som skal beskytte den nyoprettede lagune og lystbådehavn mod oversvømmelser. Al sejlads ind til havnen foregår via sluseporten, som kan modstå mere end 5 meter vandstandsforskel under storm mellem havnen og Vesterhavet. Foran sluseporten er der desuden en dækmole, som kan håndtere kraftige bølger.

Læs mere om oversvømmelsessikring her. 

Sluseporten (her kaldet stormporten) beskytter lagunen og havnen mod oversvømmelser. Visualisering: Esbjerg Kommune

Konstruktionen af sluseporten er kompleks med flere bevægelige dele. Slusen er af en model med sidehængslede sluseporte, der lukkes manuelt ved varsel af stormflod. Projektet blev løst tværfagligt – blandt andet med kolleger fra kontoret i Storbritannien. 

Derudover har NIRAS projekteret 1.200 meter stenkastning, indfatningsvægge, kaj, flydebroer til inderhavnen, en anløbsbro i stål og træ til anløb af museumsskibe – foruden to betonvejbroer, som forbinder den nye ø med fastlandet.

Hele projekt Esbjerg Strand forventes at stå færdigt i 2022.

Esbjerg Strand

  • Totalrådgiver: NIRAS A/S
  • Hovedentreprenør: Per Aarsleff A/S
  • Fase 1 omfatter etableringen af moler, diger, havneø, broer, havnelagune og lystbådehavn. Byggeriet startede i 2017 og slutter i august 2019.
  • Fase 2 omfatter etableringen af ydermoler, klitlandskab, strand og eventuelt et kunstmuseum.

 

Vil du vide mere?

Se også: