Projekt

Nordjyske havne skal arbejde med CO₂ som en ressource

Det er havnene i Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg og Skagen, som nu får kortlagt deres potentielle roller inden for CCUS. Foto: NIRAS / SDFI, GeoDanmark

Det er havnene i Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg og Skagen, som nu får kortlagt deres potentielle roller inden for CCUS. Foto: NIRAS / SDFI, GeoDanmark

De danske industrihavne kommer til at spille en helt central rolle i den grønne omstilling. NIRAS kortlægger fem Nordjyske havnes potentielle roller inden for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) i en ny analyse.

18. april, 2023
  • Sektor: Energi
  • Lande: Danmark
  • Klient: CO2VISION

Store udfordringer. Store muligheder. Den grønne omstilling kommer til at sætte et stort aftryk på mange af Danmarks industrihavne fremover. Fra at være vigtige knudepunkter for import, eksport, national logistik, oplagring, erhverv, fiskeri etc. vil havnene også få mange nye og vigtige funktioner afledt af omstillingen til vedvarende energi.

Helt konkret bliver de danske havne nøglespillere i forhold til nye, innovative teknologier til CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) samt inden for produktion af nye typer syntetiske brændstoffer – i daglig tale Power-to-X. Havnene kan blive helt centrale for den logistik, som det er nødvendigt at etablere for at opnå velfungerende værdikæder til levedygtige CCUS- og PtX-industrier.

Ser CO₂ som en ressource

For konsortiet CO2VISION, som består af flere end 50 virksomheder og organisationer, udfører NIRAS en analyse af fem nordjyske havnes rolle i CCUS. Det drejer sig om havnene i Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg og Skagen.

”I Nordjylland har vi en stor CO₂-udledning – den største i Danmark. Derfor er det vigtigt, at det er os i region Nordjylland, der tager førertrøjen i forhold til udnyttelse af CO₂. Vi ser CO₂ som en ressource – og når man har ressourcer, er der også vækstmuligheder,” siger Mette Høj Ravnborg, projektleder i Green Hub Denmark, som er konsortiepartner i CO2VISION.

CCUS definition

CCUS er en forkortelse for 'Carbon Capture, Utilisation and Storage'. Begrebet dækker hele værdikæden for nye teknologier til:

  • CO₂-fangst, hvor CO₂ kan høstes enten direkte fra atmosfæren eller fx fra en fabriks skorsten
  • Transport af den fangede CO₂ til enten korttidsoplagring eller innovativ videreudnyttelse i fx syntetiske brændstoffer (Power-to-X)
  • Eller til permanent oplagring, hvor CO₂ deponeres i fx et udtømt oliefelt.

Parterne bag

  • Konsortiet CO2VISION, som består af flere end 50 virksomheder og organisationer, arbejder for at etablere Nordjylland som en foregangsregion, når det gælder udnyttelse af CO₂ som en ressource.
  • Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, som har fokus på at accelerere den grønne omstilling i Nordjylland. Green Hub Denmark er medlem af konsortiet CO2VISION.

Et ’roadmap’ for CCUS i Nordjylland

Analysen, som bliver udført i foråret 2023, skal skitsere mulig fremtidig udvikling og ønsker inden for CCUS for hver af de fem havne. Det skal ske ved at afdække fokusområder som; rammevilkår, infrastruktur, markedspotentialer og visioner.

”Vi skal sikre parterne bag CO2VISION og Green Hub Denmark et klart overblik over de nordjyske havnes fremtidige rolle inden for CCUS. Havnene kan potentielt få en central rolle i værdikæden ved at modtage eller udskibe CO2, brint og PtX produkter i Nordjylland,” siger NIRAS’ projektleder på opgaven Helene Waagstein Juhl.

Analysen skal sammenfattes i en rapport, som forventes at ligge klar i slutningen af juni 2023. Denne skal videreføres som et centralt input til et ’roadmap’ for udviklingen af CCUS i Region Nordjylland.

Vil du vide mere?

Helene Waagstein Juhl

Helene Waagstein Juhl

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 6039 4189

Søren Hageman Christensen

Søren Hageman Christensen

Regionsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2141 8305

Se også: