Projekt

Nordjyske havne skal arbejde med CO₂ som en ressource

Det er havnene i Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg og Skagen, som nu får kortlagt deres potentielle roller inden for CCUS. Foto: NIRAS / SDFI, GeoDanmark

Det er havnene i Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg og Skagen, som nu får kortlagt deres potentielle roller inden for CCUS. Foto: NIRAS / SDFI, GeoDanmark

De danske industrihavne kommer til at spille en helt central rolle i den grønne omstilling. NIRAS har kortlagt fem nordjyske havnes potentielle roller inden for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) i en analyse for CO2VISION.

18. april, 2023
 • Sektor: Energi
 • Lande: Danmark
 • Klient: CO2VISION
 • Tid: 2023

Store udfordringer. Store muligheder. Den grønne omstilling kommer til at sætte et stort aftryk på mange af Danmarks industrihavne fremover. Fra at være vigtige knudepunkter for import, eksport, national logistik, oplagring, erhverv, fiskeri etc. vil havnene også få mange nye og vigtige funktioner afledt af omstillingen til vedvarende energi.

Helt konkret bliver de danske havne nøglespillere i forhold til nye, innovative teknologier til CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) samt inden for produktion af nye typer syntetiske brændstoffer – i daglig tale Power-to-X. Havnene kan blive helt centrale for den logistik, som det er nødvendigt at etablere for at opnå velfungerende værdikæder til levedygtige CCUS- og PtX-industrier.

Parterne bag

 • Konsortiet CO2VISION, som består af flere end 50 virksomheder og organisationer, arbejder for at etablere Nordjylland som en foregangsregion, når det gælder udnyttelse af CO₂ som en ressource.
 • Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, som har fokus på at accelerere den grønne omstilling i Nordjylland. Green Hub Denmark er medlem af konsortiet CO2VISION.

Ser CO₂ som en ressource

2,7 mio. tons CO₂! Så meget kan potentielt fanges per år i Nordjylland, viser en analyse, som NIRAS har udført for det nordjyske erhvervskonsortium CO2Vision.

Med analysen ønskede CO2Vision at skabe overblik over det samlede potentiale for CCUS med udgangspunkt i de fem havne: Frederikshavn Havn, Hanstholm Havn, Hirtshals Havn, Port of Aalborg og Skagen Havn.

Havnene kan nemlig spille vigtige roller som:

 • Terminaler for ind- og udskibning af CO₂
 • Tankstationer for fx metanoldrevne skibe
 • Vækstcentre for den potentielle CCUS-industri

”I Nordjylland har vi en stor CO₂-udledning, og det er derfor vigtigt, at vi udvikler og understøtter mulighederne for både at lagre og anvende CO₂. Vi ser CO₂ som en ressource – og rapporten fra NIRAS understreger, at vores havne viser stort potentiale inden for CCUS-dagsordenen,” siger Michael Stie Laugesen, projektchef i Green Hub Denmark, som er konsortiepartner i CO2VISION.

Et ’roadmap’ for CCUS i Nordjylland

Analysen, som blev udført i foråret 2023, skitserer mulige fremtidige udviklinger og ønsker inden for CCUS for hver af de fem havne. Den afdækker fokusområder som; rammevilkår, infrastruktur, markedspotentialer og visioner.

Analysen sætter også konkrete tal og størrelsesforhold på de fem nordjyske industrihavnes potentielle roller inden for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS). Rapporten viser blandt andet at:

 • Med en årlig CO₂-fangst i Nordjylland på 2,7 mio. tons kan der produceres 1,9 mio. tons metanol via Power-to-X
 • De 1,9 mio. tons metanol svarer til 68% af det årlige danske benzinforbrug
 • Eller til fuld forsyning af 43 containerskibe årligt

”Det interessante i rapporten er perspektiveringerne, hvor vi viser størrelsesforholdene imellem det indsamlede CO₂, og hvad dette så kunne bruges til. Det er store tal, som let kan blive lidt uhåndgribelige, men jeg synes, at rapporten giver et spændende indblik i proportionerne og potentialerne ved CO₂-fangst,” siger NIRAS’ projektleder på opgaven Helene Waagstein Juhl.

Analysen, som lå klar i sommeren 2023, videreføres som et centralt input til et ’roadmap’ for udviklingen af CCUS i Region Nordjylland. Der er flere tal og indsigter i rapporten, som kan findes her.

CCUS definition

CCUS er en forkortelse for 'Carbon Capture, Utilisation and Storage'. Begrebet dækker hele værdikæden for nye teknologier til:

 • CO₂-fangst, hvor CO₂ kan høstes enten direkte fra atmosfæren eller fx fra en fabriks skorsten
 • Transport af den fangede CO₂ til enten korttidsoplagring eller innovativ videreudnyttelse i fx syntetiske brændstoffer (Power-to-X)
 • Eller til permanent oplagring, hvor CO₂ deponeres i fx et udtømt oliefelt.

Vil du vide mere?

Helene Waagstein Juhl

Helene Waagstein Juhl

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 6039 4189

Søren Hageman Christensen

Søren Hageman Christensen

Regionsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2141 8305

Se også: