Hall of residence in Odense, Denmark, seen from a distance
Bygningen er også projekteret og opført efter de skrappeste bygningsreglementskrav til energi og indeklima – nemlig Bygningsklasse 2020. Foto: Torben Eskerod

Campus kollegiet

Kollegiefyrtårn i Odense har kvalitet fra øverste hylde

Kvalitetsmaterialer og mageløse håndværksmæssige løsninger præger studieboliger fra inderst til yderst.

Således er kollegiet til Syddansk Universitet i Odense opført med granitbelægning i gadeplan, storformatsfliser på badeværelserne og i fællesarealerne, ligesom murerne fra en platform har udført specialdesignet facademurværk og ophængte tegllofter.

C.F. Møller har tegnet kollegiet med NIRAS som rådgivende ingeniører ud fra visionen om at skabe et arkitektonisk vartegn, som danner velfungerende rammer om de studerendes fællesskaber.

De studerende på Syddansk Universitet og regionens øvrige uddannelsesinstitutioner har studieboliger, hvor man ikke kun i indretning og disponering af rummene har lagt vægt på kvaliteten - også de valgte materialer og udførelsesmæssige detaljer er helt i topklasse.

En ingeniørteknisk udfordring var bl.a. at arbejde med murværket på facaderne af bygningen, da facaderne springer og drejer for at skabe den flotte arkitektur.

Ingeniører fra NIRAS løste udfordringen ved at anvende stålbeslag, der bærer murværket og samtidig udnyttet de konstruktionsmæssige fordele ved pladsstøbte dæk, der er stærkere i forhold til præfabrikerede huldæk. Det sikrede stivhed og stabilitet af bygningen.

Minder om et luksushotel

Flere løsninger vidner om projektets usædvanligt høje ambitionsniveau fra bygherrens side fx storformatsfliserne på de 250 badeværelser og i fællesarealerne, stueetagens gulvbelægning i granit, det specialdesignede murværk i facaden og de ophængte tegllofter, der begge er udført fra en platform.

Bygningen er også projekteret og opført efter de skrappeste bygningsreglementskrav til energi og indeklima – nemlig Bygningsklasse 2020.

Til de tekniske løsninger trak NIRAS på erfaringer fra andre kollegiebyggerier, som firmaet har projekteret, bl.a. Grundfos Kollegiet og Boligforeningen Ringgaarden på Aarhus Havn.

LÆS MERE Smart facade dækker 50 procent af skolens strømbehov