Projekt

Esbjerg får ny havn til ny fremtid

Esbjerg Marina NS 08620 1920

For Esbjerg Kommune har NIRAS projekteret og byggemodnet alle de marineanlæg, som led i udviklingen af den nordlige del af Esbjerg Havn til en attraktiv marina.

3. maj, 2017
  • Sektor: Infrastruktur, Havne & Kyster
  • Lande: Danmark
  • Klient: Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune udvikler fortsat den nordligste del af Esbjerg Havn til ’Den rekreative havn’ med lystbådehavn, maritime funktioner, grønne områder, badeanlæg, domiciler for havnerelaterede virksomheder og offentlig og privat service.

NIRAS har været totalrådgiver for Esbjerg Kommune i forhold til projektering, udbud og udførelse af første fase i etape 1 af udbygningen, som bestod af inddæmning af området, højvandsport, forhavn, havnetorv, lystbådehavn, ny havneø med tilhørende broforbindelser samt veje og stianlæg.

Et multidisciplinært projekt

Arbejdet har været multidisciplinært og budt på samarbejder mellem eksperter i geoteknik, vandbygning, hydraulik, broer, anlæg, veje, miljø, myndighedsbehandling og forsyninger og har derfor stillet store krav til det tværfaglige samarbejde gennem hele projektforløbet.

Gennem de forskellige projektfaser har der været et  løbende samarbejde mellem NIRAS og Esbjerg Kommune om at tilpasse projektet til Esbjerg Kommunes krav og ønsker under hensyn til den bevilgede anlægsøkonomi.

Fra blød bund i havnen til vejbroer

NIRAS blev valgt som rådgiver til projektet takket været en rød tråd i projektet til, hvordan man ville udføre opgaven lige fra at takle havnens meget bløde bund til at udføre to vejbroer.

Esbjerg Brygge

Esbjerg Brygge er området mellem Molevej og vandet. Området udvikles med store erhvervsdomiciler langs en anløbskaj, der leder frem til Havnetorvet - én vestvendt plads med udsigt over indsejlingen og Grådyb.

Vil du vide mere?

Frederik Knudsen

Frederik Knudsen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 4810 5748

Se også: