illustration of the new hospital in Helsingør
Sundhedshuset vil være arbejdsplads for omkring 200 personer og dagligt have besøg af omkring 1.400 borgere, der vil benytte sundhedshusets tilbud. Visualisering: Nordic Office of Architecture.

Bestillerådgiver på sundhedshus

Helsingør får nyt sundhedshus til over 250 millioner

NIRAS har stået for udbudsrådgivningen af det nye sundhedshus, da Helsingør Kommune ønskede at tilknytte en teknisk bestillerrådgiver.

Helsingør Kommunes nye sundhedshus kommer til at indeholde en bred vifte af sundhedstilbud til borgerne som rehabilitering- og træningscenter, akutklinik, ambulatorier, døgnforløbspladser, ligesom eksempelvis praktiserende- og speciallæger samt fysioterapeuter får mulighed for at blive tilknyttet det nye fælles sundhedshus.

Det 14.000m2 store sundhedshus skal ligge ved Prøvestenen side om side med Helsingør kommunes store borgerservice omkredset af fredede træer og søer i det naturskønne område og ventes færdigt i 2021.

Sikrer, at projektet holder prisen

NIRAS er en del af udbudsrådgivningen, da Helsingør Kommune ønskede at tilknytte en teknisk bestillerrådgiver til at stå for udbuddet af det nye sundhedshus.

NIRAS deltager sammen med Erik Møller Arkitekter med den ingeniørfaglig rådgivning i forbindelse med at udarbejde de tekniske specifikationer/funktionsbaserede krav og rådgive om sundhedsfaglig disponering, indretning mv. før, under og efter udbuddet.

Faciliterede brugerproces

En del af den tekniske rådgivning omfattede også at facilitere brugerproces og analyse og rådgivning om flows, logistik og funktionssammenhæng, krav og prioriteringer til bygning, risikoanalyse. Herudover ydede NIRAS rådgivning om drift og vedligehold, totaløkonomi, evaluering af tilbud, bygningsgennemgange af eventuelle lejemål, IKT, arbejdsmiljøaspekter og udarbejdede sikkerheds- og sundhedsplan for udførelsesfasen.

Det er entreprenørfirmaet Elindco, der i en totalentreprise (TE) står for at bygge det kommende sundhedshus ved Prøvestenscenteret ved Kongevejen i Helsingør.