Tall water tower seen from below
Glostrup Forsyning har haft gode erfaringer med asset management.

Asset management i Glostrup Forsyning

Asset management er sund fornuft for forsyninger

Et nyt ledelsessystem og brug af data giver overblik hos Glostrup Forsyning. Asset management forener systematik i dagligdagen med strategiske mål.

Der er rørte vande i den danske vandsektor nu og i de kommende år. Hele sektoren går store omvæltninger i møde i form af øgede krav til effektiviseringer. Kravene kommer fra politisk side og går på, at den samlede danske forsyningssektor skal effektiviseres for at spare over tre milliarder kroner frem mod 2020. Det skaber udfordringer i vandsektoren, hvor mange forsyninger er mindre virksomheder med fokus på drift. NIRAS har derfor rådgivet Glostrup Forsyning til at indføre asset management som et supplement til deres ledelsessystem til drikkevandssikkerhed (ISO 22001). Det har skabt store synergi mellem de nye metoder fra asset management og kravene til fødevaresikkerhed.  

Nye værktøjer til planlægning og prioritering

Metoderne i asset management gør Glostrup Forsyning i stand til at planlægge og prioritere driftsaktiviteter og anlægsinvesteringer rettidigt og endnu mere målrettet end før.

Grundlæggende handler det om at indføre systematikker til at indsamle og anvende data om anlæggenes tilstand og performance. Tidligere registrerede Glostrup Forsyning kun, når et tilsyn eller en rengøring var udført, men nu registrerer de også hvilken viden, de får ud af aktiviteten. Det giver dem et bedre overblik over anlæggenes tilstand og behovene for investeringer og omkostninger til reparationer. Denne metode og systematik kommer samtidig forsyningen til gavn, når ISO-certificeringen årligt skal fornys.  

Grundlæggende handler det om at indføre systematikker til at indsamle og anvende data om anlæggenes tilstand og performance.

Stort potentiale for mindre forsyningsvirksomheder

Asset management er i løbet af de senere år kommet på dagsordenen i vandsektoren. Flere steder har det imidlertid vist sig udfordrende at implementere metoderne, fordi de praktiske erfaringer stammer fra store, britiske selskaber og ikke umiddelbart lader sig omsætte til den danske vandsektor.

NIRAS har hjulet Glostrup Forsyning med at implementere nogle af metoderne fra asset management, og det har vist sig, at det har stort potentiale for de mindre virksomheder. Med de krav, som i dag følger med ISO-systemer, er det afgørende med systematik og fakta-baserede beslutninger for at kunne målrette udvikling og performance. Asset-management er velegnet til at konkretisere strategiske mål i anlægsprojekter, drift og vedligehold.