Asian farmer in the field
Landmænd inspicerer "Khao Kai Noi" også kendt som "little chicken rice", som er en lokal rissort fra højlandet i Laos, som kun kan vokse i store højder og derfor kan sælges til en højere pris.

Agrobiodiversitet i Laos

Dyrkningsmetoder forbedrer levevilkårene for landmænd i Laos

"The Agro-Biodiversity Initiative (TABI)" i det nordlige Laos, som NIRAS står for, har forbedret levevilkårene i landdistrikterne og bevaret biodiversiteten i naturressourcer for bæredygtig vækst. TABI anvender involverende metoder til landskabsplanlægning, hvilket betyder, at de giver ansvar og ejerskab til lokalsamfundene for at sikre, at principperne om en rig biodiversitet fortsætter på længere sigt.

Siden landbrugets start har forekomsten af et mangfoldigt liv udgjort råmaterialet til mad, tøj og opretholdelse af menneskesamfund. På nuværende tidspunkt står vi dog over for landbrugslandskaber, som er fattige på biodiversitet som følge af ødelæggelse af habitater, overudnyttelse og klimaforandringer.

Agrobiodiversitet (ABD) er det mangfoldige liv, som findes i økosystemerne som følge af både naturlig og menneskelig selektion over årtusinders landbrug, jagt og fiskeri. ABD giver anledning til stadig større international bekymring, idet uansvarlig arealanvendelse har skadet de områder, der engang var rige på biodiversitet, hvilket udgør en trussel for både lokale habitater og levebrødet for millioner af familier i landdistrikterne.

Siden 2009 har TABI derfor gennemført ABD-fremmende tiltag for landskabsplanlægningen i det nordlige Laos, hvor over 100 projekter har sørget for, at landbosamfundene har fået kendskab til dyrkningsmetoder, som både giver et højt udbytte og støtter bevarelsen af de vilde lokale arter.

Lokalt kendskab er nødvendigt

I Laos bor over 80 procent af befolkningen i landdistrikterne, og deres levebrød er stærkt afhængigt af det lokale miljø.  Mens menneskelige aktiviteter har formet og bevaret biodiversiteten, har TABI anerkendt værdien af de lokale traditioner ved at gøre dem til en del af repertoiret af de ABD-metoder, som landmændene bruger til at kunne leve af jorden.

Således har Laos oplevet en stigende efterspørgsel på økologisk vild honning, lokale rissorter og naturligt hjemmehørende frugter som bananer og appelsiner. Derudover har udviklingen af fiskefredningsbælter givet en større bestand og dermed større indkomst fra fiskeri.

Ideelt for højlandet

Et godt casestudie om landskabsplanlægning handler om landmændene i Laos' højland, hvor TABI har støttet de traditionelle rotationsmetoder i forbindelse med dyrkningen af jorden med respekt for det bjergrige landskab. I stedet for den intensive dyrkning af enkelte afgrøder dyrker landmændene et multifunktionelt landskab, som tilbyder et bredt udvalg af produkter til markedet.

På denne måde har diversiteten øget sikkerheden for levebrød (i stedet for at være afhængig af et enkelt produkts succes) og har desuden resulteret i bedre arealforvaltning, dvs. færre skovbrande og større samarbejde og produktivitet hos arbejderne.

TABI har vist, at for mange landmænd er biodiversitet et værdifuldt aktiv og vejen til et mere sikkert liv med mere velstand.

Nåede ud til over 100.000 mennesker i 1.500 landsbyer i Laos

Kunder: Ministeriet for Landbrug og Skovbrug i den Demokratiske Folkerepublik Laos og det schweiziske agentur for udvikling og samarbejde (SDC)
Projektværdi: USD 17.895.686 (alle tre faser)
Varighed: Maj 2009 – september 2020
700.000 hektar er planlagt med afsæt i en innovative metode for planlægning af landbrugs- og skovområder