Privatlivspolitik for IT-tjenester

1     Generelt

1.1 I forbindelse med din anvendelse af NIRAS IT-tjenester , behandler vi en forskellige oplysninger om dig. Jævnfør databeskyttelsesforordningen skal vi oplyse, hvilke data og hvordan vi behandler dine data.

1.2 Denne privatlivspolitik er dækkende for samtlige personlige oplysninger, du giver os eller som vi kan indsamle om dig som privatperson.

1.3 Politikken gælder for alle websites, applikationer eller IT-services leveret af NIRAS Informatik (kollektivt betegnet ”tjenester”).

1.4  Når du oprettes som bruger til disse tjenester, accepterer du samtidig NIRAS Informatiks behandling af dine personoplysninger. Det er derfor vigtigt, at du læser nedenstående igennem. Det er vigtigt for at understrege, at vi behandler dine personoplysninger på sikker og fortrolig vis.

1.5 Brugen af cookies står beskrevet i afsnit 4.

2     Dataansvarlig

2.1 Som bruger på én eller flere af tjenesterne, har du mulighed for

  • at se de oplysninger, som vi behandler om dig og hvad oplysningerne bruges til (indsigtsret),
  • at få rettet urigtige oplysninger om dig selv (ret til berigtigelse),
  • i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer (ret til sletning)
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset (ret til begrænsning af behandling)
  • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger (ret til indsigelse)
  • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ovenstående henvendelser bedes rettet til den dataansvarlige.

2.2 Den dataansvarlige er kunden til den tjeneste, du anvender. Hvis du således benytter en NIRAS Informatik tjeneste igennem en kommunens website, er det den pågældende kommune, du skal henvende dig hos for henvendelser beskrevet i afsnit 2.1.

3     Databehandler

3.1 Når NIRAS Informatik behandler personlige oplysninger, overholdes EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter den 25. maj 2018.

3.2 Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, kan du rette henvendelse på NIRAS-GDPR@niras.dk.

3.3 Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Datatilsynet opfordrer til, at du altid først tager kontakt til den virksomhed eller organisation, som du mener udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med persondataloven. Du skal have deres forklaring på sagen.

4     Website og cookies

4.1 Når du besøger dette website kan det bagvedliggende system anvende ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer ved tilbagevendende besøg. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

4.2 Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

4.3 Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at systemet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

4.4 Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer og bruger ikke cookies til brug for marketing.

4.6 Vi benytter kun nødvendige cookies, der hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden.

5     Indsamling af personlige oplysninger

5.1 Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

5.2 Når du benytter vores løsninger, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig nyhedsbrev, indrapporterer data eller har en brugerprofil til systemet.

5.3 Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af ”almindelige personoplysninger”:

Fulde navn, brugernavn, adresse og e-mail.

5.4 Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

5.4.1 Specifikt for anvendelse DKplan

Til DKplan produktet er det muligt for kunderne at tilkøbe brug af Google Analytics. Hvis Google Analytics er aktiveret for IT-tjenesten du anvender, fremgår dette i bunden af IT-tjenestens hjemmesiden.

Googles privatlivspolitik for Google Analytics fremgår af servicevilkårene, som kan læses her: https://www.google.com/analytics/terms/dk.html

5.4.2 Specifikt for anvendelse af www.minkloak.dk og www.mitvand.dk

www.minkloak.dk og www.mitvand.dk anvender analyseværktøjet Piwik.

Piwik PRO’s privatlivspolitik fremgår af servicevilkårene, som kan læses her: https://piwik.pro/privacy-policy/

5.5 Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger om dig), men løsningerne har indbygget funktionalitet, der gør det muligt at inddatere oplysninger, der kan blive personhenførbare i kombination med de generelle typer af oplysninger. Dette inkluderer:

Placeringsoplysninger, billeder og tidsstempel.

5.6 Vi indsamler oplysninger om din placering, når du bruger vores tjenester. Det er en central funktionalitet i vores tjenester, der som oftest er bundet op omkring fysiske objekter. Din placering kan registreres med varierende nøjagtighed ved hjælp af GPS eller IP-adresse.

5.7 Herudover indeholder flere af løsningerne mulighed for fritekst indtastning. Det er brugernes ansvar, at overholde lovgivningen for indsamling af personoplysninger ved brugen af systemerne. Inddatering af personoplysninger om en anden person, må således kun foretages med denne persons samtykke. Det er i den forbindelse nødvendigt, at informere personen om denne privatlivspolitik.

 

6     Behandling af personlige oplysninger

6.1 Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger samt at kunne levere de tjenester, der leveres igennem systemerne.

6.2 Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen, ved at være alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

6.3 Når du benytter vores websites, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig nyhedsbrev, indrapporterer data, indrapporterer fejl samt ønsker eller har en brugerprofil til systemet.

6.4 Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger.

6.5 Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

6.6 Vi anvender dine personlige oplysninger til at knytte dig til en brugerinstans i systemet, så vi kan fremsende adgangskoder med mere. Brugeren er central i anvendelsen af systemerne, da differentiering i brugerrettigheder er nødvendig for mange af de tilknyttede arbejdsgange.

6.7 Vi bruger også dine oplysninger til at sikre, at vores tjenester virker efter hensigten – f.eks. ved at registrere nedbrud eller finde og rette problemer, som du rapporterer til os.

6.8 Vi vedligeholder servere i Danmark, og dine oplysninger bliver kun behandlet på disse.

6.9 Vi behandler dine data, når vi har en juridisk forpligtigelse til at gøre det – f.eks. hvis vi reagerer på en retsafgørelse eller et myndighedspåbud.

7     Deling af dine personoplysninger

7.1 Ved anvendelse af flere af NIRAS Informatik tjenester, kan personoplysninger blive delt imellem flere tjenester, for at lette brugeradministrationen for brugere og leverandør.

7.2 Udover kunden deles der ingen data med andre leverandører,  samarbejdspartnere eller modtagere uden for EU/EØS.

7.3 Hvis vi bliver genstand for en fusion, et opkøb eller salg af aktiver, vil vi fortsat sikre fortroligheden af dine personlige oplysninger og give berørte brugere besked, før personlige oplysninger overføres og underlægges andre privatlivspolitikker. 

8     Beskyttelse af personoplysninger

8.1 Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

8.2 Vi beskytter dine personlige oplysninger ved hjælp af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, afsløring og ændring. Nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, vi bruger, er firewalls og datakryptering og fysisk adgangskontrol til vores datacentre.

8.3 Personoplysninger slettes eller anonymiseres af databehandler ved henvendelse fra den dataansvarlige. Som bruger af systemerne skal man således rette henvendelse til den dataansvarlige/kunden.

8.4 Den dataansvarlige vil ligeledes have ansvaret for at fjerne personoplysninger løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet, til afsluttes. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationerne slettes.

8.5 NIRAS vil ved henvendelse følge autorisationsproceduren for at sikre, at henvendelsen er autoriseret.

8.6 Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen under pkt. 9. “sidst opdateret” nederst på siden.

8.7 I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

8.8 I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

9     Sidst opdateret

9.1 Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 11-10-2018.

9.2 Vi gennemgår jævnligt denne privatlivspolitik og sikrer, at vi behandler dine oplysninger på måder, der overholder politikken.