Nyhed

Teknologisk rejse sikrer Ulsted-Aalebæk Vandværk et effektivt og fuldautomatisk SRO system

IMG 20230215 125843

Ulsted-Aalebæk Vandværk er det største vandværk i den tidligere Hals Kommune (nu Aalborg Kommune). Vandværket har direkte forsyningspligt i et 64 km2 område med i alt 3.475 forsyningsadresser svarende til omtrent 12.000 forbrugere.

29. marts, 2023

Desuden leveres vand til Hou Vandværk med ca. 700 forsyningsadresser. Derudover er vandværket forbundet med Ulsted Vandværk og Skindbjerg Vandværk med formålet om at levere nødforsyning, hvis vandværkerne får leveringsproblemer til deres forbrugere. Ulsted-Aalebæk Vandværk er derfor en vigtig og central leverandør af vand. 

Der er sket store forandringer hos Ulsted-Aalebæk Vandværk gennem det seneste halve år. Forandringerne er foregået i to etaper. Første etape havde fokus på automatisering af filterbygningen, mens anden etape gik på det resterende vandværk med råvandsboringer, rentvandstanke samt udpumpning til forbrugerne. Under begge etaper fik vandværket assistance fra NIRAS’ automationsafdeling til implementering af et fuldautomatisk SRO-system. 

Stærk SCADA leverandør til styring af nyt og eksisterende anlæg  

Til trods for opførelsen af nye rentvandstanke og udpumpningen bevares stadig dele af det eksisterende vandværk herunder en eksisterende rentvandstank samt hele filterbygningen. En af de spændende udfordringer har derfor styringsmæssigt været, at forene nye og eksisterende vandværksdele og samtidigt at have fokus på et fuldautomatisk SCADA system. Et system med alle nødvendige overvågnings- og reguleringsmuligheder for at udnytte eksisterende og nyt udstyr på bedst mulig vis. Herved får operatøren de bedste forudsætninger for at optimerer alle vandværkets processer. Vandværket indgik et samarbejde med NIRAS’ Automation som SCADA leverandør til at implementere og designe et nyt SRO system, der på fornemste vis, sikrer operatøren et effektiv overbliv over hele anlægget. Valget af NIRAS Automation som samarbejdspartner er desuden sket på baggrund af NIRAS’ lange erfaring og ekspertise i branchen. 

SRO-systemet er opbygget med bl.a.:

IGSS som overordnet SCADA-system

Siemens S71500 som PLC-system

Frekvensstyrede pumper fra Grundfos og Schneider

Diverse sensorer fra Siemens og IFM

Fuldautomatisk SCADA system giver overblik og indsigt 

Med NIRAS’ Automation som samarbejdspartner er der udviklet og implementeret et overvågningssystem, naturligvis udført i nyeste design efter standarden ISA101. Det nye design sikrer et effektiv overblik for operatøren. Komponenterne er tegnet i afdæmpede farver, og hvis der opstår en alarm, vises den tydeligt med en rød farve. Derudover kan alle de loggede procesværdier visualiseres og undersøges nærmere i diverse kurver, tabeller og rapporter. Dermed bliver systemet også et stærkt redskab til optimering af anlægget i forhold til energiforbrug og driftssikkerhed. Styringssystemet giver det fulde overblik over den aktuelle drift af anlægget med fokus på dataopsamling og visualisering af processerne. 

PLC-systemet er udført med NIRAS’ nyeste standardblokke, som giver rig mulighed for dataindsamling, justeringer og løbende optimeringer. Blandet andet er der installeret flowmålere, trykmålere og niveausensorer i alle råvandsboringerne. Dette kombineret med de installerede frekvensomformere bevirker, at driftslederen nemt og præcist kan indstille, hvor meget der skal indvindes på den enkelte boring. Samtidigt er der sat overvågning på, hvor hårdt de enkelte boringer belastes ud fra, hvor meget vandniveauet sænkes i boringen under indvinding. 

Med installering af en frekvensstyret skyllepumpe gives også en ny mulighed for at tilpasse skylning af filtrene med den optimale flowmængde. Ulsted-Aalebæk Vandværk sikrer dermed i fremtiden, at de ikke skyller filtrene for ofte eller for voldsomt. 

SCADA system skaber overvågning af langt flere parametre 

”Processen med opførelse af det nye vandværk har til tider været udfordrende, men samarbejdet med NIRAS Automation har fungeret gnidningsfrit. Vi har drøftet ideer, hardware, produktionsflow og setup igennem og fået præcist dét, som vi havde håbet på, plus lidt mere til,” siger Morten Hansen, driftsleder ved Ulsted-Aalebæk Vandværk.  Morten fortsætter: ”Vi har nu et anlæg, hvor vi overvåger langt flere parametre, og med langt flere justeringsmuligheder. Vores viden er mangedoblet, og de nye muligheder for optimering og fokus på sikker drift er langt bedre med det nye styresystem, som NIRAS har designet og implementeret for os. 

Vil du vide mere?

Klaus Christensen

Klaus Christensen

Afdelingschef - Automation og Data

Aalborg, Denmark

+45 2948 3391

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Market Director

Aalborg, Denmark

+45 4299 0309

Se også: