Man pointing on a map while another one is looking at it
Alt forskning viser, at det rykker på arbejdsmiljøsiden, når man tager fat i sjakbajserne. NIRAS udbyder nu kurset TOOLBOX-træning, der tager fat på de bløde vinkler af arbejdsmiljøet.
Nyhed

Ledertræning til formænd giver et effektivt samarbejde på byggepladsen

Formænd på byggepladser kan få værktøjer til at planlægge og kommunikere sig til et bedre samarbejde i sjakket. Træningen følger TOOLBOX-modellen, som er udviklet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

04. jul 2017

Byggebranchens formænd kan nu få ny viden og nye færdigheder, som de kan anvende, når de skal planlægge deres arbejde på byggepladsen, forebygge udvalgte erhvervssygdomme og ulykker samt forbedre deres dialog med medarbejderne.

Med et TOOLBOX-træningsforløb får formændene gode værktøjer og fif til, hvordan de kan kommunikere sig til et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen. Medarbejderne bliver inddraget i arbejdsmiljøarbejdet, og der opstår tillidsforhold mellem formænd og medarbejdere. 

Målet er, at formændene bliver i stand til at skabe et naturligt forum på byggepladsen for at tale om arbejdsmiljø, nærved-ulykker og at forebygge tidlig nedslidning.

Klæder formændene bedre på til ledelse

Undervisningen, som NIRAS står for, består af 22 timers træning fordelt på fem dage og er bygget op af korte moduler med oplæg, opgaver i små grupper og træning af konkrete situationer fra hverdagen. Træningen klæder formændene på til den daglige ledelse på byggepladsen med fokus på arbejdsmiljø, planlægning og at inddrage medarbejderne.

Indholdet spreder sig over otte emner:

  • Roller og ansvar
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikation
  • Ledelse og samarbejde
  • Planlægning
  • Sundhed på pladsen
  • Forebyggelse af ulykker, nedslidning og sygdomme
  • Kommunikation på tværs af sprog og kultur

Hurtigt i brug på byggepladsen

Træningen følger TOOLBOX-modellen, som Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet.

En af hovedkræfterne bag undervisningen er arbejdsmiljøkoordinator Liselotte Rasmussen fra NIRAS. Som forsker var Liselotte Rasmussen med til at  udvikle programmet TOOLBOX–træning for at styrke kommunikationen om samarbejde og sikkerhed på de danske byggepladser.

”Træningen giver bonus, fordi deltagerne kan bruge den nye viden i praksis på byggepladsen. Undervisningen består af korte oplæg, diskussion, opgaver i små grupper og praktiske øvelser. Som hjemmearbejde skal deltagerne prøve nogle af værktøjer i deres daglige ledelse,” siger Liselotte Rasmussen.

Dokumenteret effekt fra 57 deltagere

Da TOOLBOX-træningen blev udviklet, evaluerede NFA løbende fem hold – tre på Sjælland og to i Jylland – i alt 57 deltagere.

”Formændene oplevede generelt, at de forstod deres rolle som formænd bedre. De følte sig mere ansvarlige for at kommunikere og formidle informationer mellem byggepladsen og deres sjak,” siger Liselotte Rasmussen.

Spørgeskemaresultater ved afslutning af træningen af hvert hold viste, at over 87 procent af formændene svarede, at de ’I meget høj grad’ eller ’I høj grad’ mente, at planlægnings- og kommunikationsværktøjerne var brugbare på deres byggepladser.

Op til ti måneder senere brugte over halvdelen af formændene stadig værktøjerne ’I meget høj grad’ eller ’I høj grad’. Over 75 procent oplevede positive ændringer i arbejdsmiljøet – f.eks. brug af hjælpemidler, samarbejde i sjakket, sikkerhedskommunikation i dagligdagen om risici, og hvordan man forebygger ulykker.

Læs mere om Liselotte Rasmussen: Hun styrker arbejdsmiljøet