chemistry laboratory
Virksomheder skal blive bedre til at dele viden om kemi for at undgå recirkulering af uønsket kemi, når vi genanvender produkter og materialer.
NYHED

Styrk den cirkulære økonomi gennem samarbejde

Virksomheder bør tænke erstatning af skadelige stoffer ind i deres produkters livscyklus, så kemi ikke bliver til en barriere for den cirkulære økonomi. Det er én af konklusionerne i en barriereanalyse, som Center for Cirkulær Kemi har lavet.

28. jan 2020

Direkte genbrug og genanvendelse af materialer og produkter, som er en del af den cirkulære økonomi, vinder i popularitet i Danmark. Virksomheder vil gerne bidrage til den cirkulære økonomi, men barrierer som rentabilitet, forsyningssikkerhed og manglende kvalitet står i vejen.

Det viser undersøgelsen ”Uønsket kemi som barriere for cirkulær økonomi,” som er udarbejdet af Center for Cirkulær Kemi (CCK). Centret er drevet af NIRAS og er en indsats under Miljøstyrelsen. CCK’s primære opgave er at stimulere og inspirere danske virksomheder til at udskifte farlige kemikalier med bedre alternativer. Og der er et særligt fokus på indsatser, som kan fremme den cirkulære økonomi.

Selvom virksomhederne i undersøgelsen på nuværende tidspunkt ikke anser uønsket kemi som den vigtigste barriere for den cirkulære økonomi, kan skadelige stoffer i materialer og produkter potentielt hæmme den cirkulære økonomi.

Risiko

”Vi risikerer recirkulering af uønskede kemiske stoffer, hvis ikke virksomheder er opmærksomme på det præcise indhold i de materialer, de genanvender,” siger Camilla Damgaard, afdelingsleder i NIRAS og projektansvarlig for undersøgelsen.

Hun oplever, at de udfordringer med kemi, der er forbundet med at genanvende materialer og produkter, spiller en stor rolle i virksomhedernes villighed til at bruge genanvendte materialer i deres produktionsprocesser.

”Den risiko, der er ved at genanvende materialer, står mange gange ikke mål med gevinsten,” siger Camilla Damgaard. Og det kan være svært at eliminere risikoen, fortæller hun: ”Vi finder kun de stoffer, vi tester for, men det betyder ikke, at der ikke er andre farlige stoffer tilstede. Det skaber utryghed hos virksomhederne.”

Samarbejde skaber værdi

Men der skal tages hånd om denne risiko, så den ikke bliver en barriere for den cirkulære økonomi: ”Undersøgelsen viser, at vi med fordel kan sætte ind fra flere sider – både når ressourcerne er nye, og når de er blevet til affald, og ikke mindst i krydsfeltet her imellem,” siger Camilla Damgaard. Det betyder, at virksomheder skal blive bedre til at dele viden om kemi, og at leverandører, producenter og affaldsindsamlingsvirksomheder skal blive bedre til at samarbejde.

Det er vigtigt, at både risiko og gevinster bliver spredt over alle aktører i værdikæden, mener Camilla Damgaard: ”På denne måde skaber vi incitament for alle virksomheder til at bidrage til den cirkulære økonomi og til at skabe innovative løsninger.”

I 2020 og 2021 vil Center for Cirkulær Kemi arbejde på at finde frem til konkrete løsninger, der kan overvinde barriererne. Lige nu søger Center for Cirkulær Kemi derfor virksomheder inden for brancherne byggeri, emballage og fødevareproces, som kan have gavn af rådgivning om substitution af kemi med alternative stoffer. Rådgivningen er gratis op til 25 timer, mod at CCK får lov at fortælle virksomhedens historie. Læs mere på hjemmesiden cirkulærkemi.dk

Se videoen fra CCK’s årskonference den 3. december 2019 her