Nyhed

Styrk den cirkulære økonomi gennem samarbejde

Erstat Uoensket Kemi

Virksomheder bør tænke erstatning af skadelige stoffer ind i deres produkters livscyklus, så kemi ikke bliver til en barriere for den cirkulære økonomi. Det er én af konklusionerne i en barriereanalyse, som Center for Cirkulær Kemi har lavet.

28. januar, 2020

Direkte genbrug og genanvendelse af materialer og produkter, som er en del af den cirkulære økonomi, vinder i popularitet i Danmark. Virksomheder vil gerne bidrage til den cirkulære økonomi, men barrierer som rentabilitet, forsyningssikkerhed og manglende kvalitet står i vejen.

Det viser undersøgelsen ”Uønsket kemi som barriere for cirkulær økonomi,” som er udarbejdet af Center for Cirkulær Kemi (CCK). Centret er drevet af NIRAS og er en indsats under Miljøstyrelsen. CCK’s primære opgave er at stimulere og inspirere danske virksomheder til at udskifte farlige kemikalier med bedre alternativer. Og der er et særligt fokus på indsatser, som kan fremme den cirkulære økonomi.

Selvom virksomhederne i undersøgelsen på nuværende tidspunkt ikke anser uønsket kemi som den vigtigste barriere for den cirkulære økonomi, kan skadelige stoffer i materialer og produkter potentielt hæmme den cirkulære økonomi.

Risiko

”Vi risikerer recirkulering af uønskede kemiske stoffer, hvis ikke virksomheder er opmærksomme på det præcise indhold i de materialer, de genanvender,” siger Camilla Damgaard, afdelingsleder i NIRAS og projektansvarlig for undersøgelsen.

Hun oplever, at de udfordringer med kemi, der er forbundet med at genanvende materialer og produkter, spiller en stor rolle i virksomhedernes villighed til at bruge genanvendte materialer i deres produktionsprocesser.

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er et alternativ til lineær økonomi, der sigter på at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb og med den højest mulige værdi så længe som muligt.

Konkret indbefatter det; at vi blive bedre til at minimere mængden af affald, forlænger produkters levetid, genbruger produkter og materialer direkte, og genanvender materialer og ressourcer samt design, der understøtter senere genbrug og genanvendelse.

Om CCK

Mellem 2019-2021 driver NIRAS Center for Cirkulær Kemi (CCK), som er en indsats under Miljøstyrelsen. CCK hjælper danske virksomheder med at udskifte skadelige kemikalier med bedre alternativer. Indsatsen kommer både forbrugere og arbejdstagere til gavn og skal også understøtte en mere cirkulær økonomi.

CCK arbejder særligt med virksomheder inden for byggeri, emballage samt fødevareproces. Områderne er udvalgt, fordi der her er store potentialer for substitution og cirkulær økonomi.


NIRAS driver Center for Cirkulær Kemi i samarbejde med det hollandske konsulentfirma PNO Consulting og kommunikationsvirksomheden Invirke.

Læs mere om CCK på cirkulærkemi.dk

”Den risiko, der er ved at genanvende materialer, står mange gange ikke mål med gevinsten,” siger Camilla Damgaard. Og det kan være svært at eliminere risikoen, fortæller hun: ”Vi finder kun de stoffer, vi tester for, men det betyder ikke, at der ikke er andre farlige stoffer tilstede. Det skaber utryghed hos virksomhederne.”

Samarbejde skaber værdi

Men der skal tages hånd om denne risiko, så den ikke bliver en barriere for den cirkulære økonomi: ”Undersøgelsen viser, at vi med fordel kan sætte ind fra flere sider – både når ressourcerne er nye, og når de er blevet til affald, og ikke mindst i krydsfeltet her imellem,” siger Camilla Damgaard. Det betyder, at virksomheder skal blive bedre til at dele viden om kemi, og at leverandører, producenter og affaldsindsamlingsvirksomheder skal blive bedre til at samarbejde.

Det er vigtigt, at både risiko og gevinster bliver spredt over alle aktører i værdikæden, mener Camilla Damgaard: ”På denne måde skaber vi incitament for alle virksomheder til at bidrage til den cirkulære økonomi og til at skabe innovative løsninger.”

I 2020 og 2021 vil Center for Cirkulær Kemi arbejde på at finde frem til konkrete løsninger, der kan overvinde barriererne. Lige nu søger Center for Cirkulær Kemi derfor virksomheder inden for brancherne byggeri, emballage og fødevareproces, som kan have gavn af rådgivning om substitution af kemi med alternative stoffer. Rådgivningen er gratis op til 25 timer, mod at CCK får lov at fortælle virksomhedens historie. Læs mere på hjemmesiden cirkulærkemi.dk

Se videoen fra CCK’s årskonference den 3. december 2019 her

Vil du vide mere?

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 2055 0675

Astrid Marie Berg

Astrid Marie Berg

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 8873 5495

Se også