Two large silos on a yellow field

Stort biogasanlæg producerer snart 21 mio. kubikmeter gas

Takket være solidt og professionelt fodarbejde er et nyt, stort biogasanlæg i Sønderjylland langt fremme, både i tid og teknologi.

12. jan 2015

1630 tons biomasse pr. dag, 600.000 tons om året. 21 mio. kubikmeter biogas svarende til 15.000 husstande.Tallene taler for sig selv: NIRAS er involveret i opførelsen af et biogasanlæg i Sønderjylland, som bliver et af Danmarks største.

”Anlægget adskiller sig ved sin størrelse. Vi understøtter bygherren i at opnå byggetilladelser, miljøgodkendelse og sikkerhedsdokument – idet anlægget grundet sin størrelse reguleres via SEVESO-direktivet – samtidig med, at vi arbejder med svenske, tyske og italienske procesleverandører,” fortæller projektchef i MARS, Mads Klarskov.

Unikt parallelforløb i myndighedsbehandlingen

Anlægget skal være klar til at sende CO2-neutral gas ud til sønderjyderne 1. juli 2016, så tidsforløbet er ”komprimeret”, som Mads Klarskov udtrykker det. Så i stedet for at vente på at papirarbejdet gik i orden, har NIRAS arbejdet med dette sideløbende med projektering og opførelse.

”Vi har udarbejdet sikkerhedsdokumentation og opnået de nødvendige byggetilladelser, samtidig med at gravemaskinerne kører.”
Det fleksible procesforløb sker i samarbejde med både Haderslev Kommune og de øvrige risikomyndigheder: Arbejdstilsynet, Politiet og Beredskabet.

”Uden at gå på kompromis med indholdet, runder vi kanterne lidt på det formelle forløb. Det er muligt, fordi vi agerer professionelt og rettidigt i samarbejdet med myndighederne,” siger Mads Klarskov.

Investering i direkte gastilslutning

Det nye biogasanlæg adskiller sig også fra andre ved at være koblet direkte på hovedgasforsyningsnettet, i stedet for at konvertere gassen til el og varme, som man oftest gør.

”Hver gang man omsætter noget, har man et tab. Vi mindsker tabet ved at anlægget kobles direkte på eksisterende transmissionsledninger og ud til forbrugerne,” forklarer Mads.

Tilslutningen er både dyr og omfattende, men forventes af give afkast ned til mindste detalje. Bag investeringen står Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S, en forening af energiselskabet E-ON og en række individuelle landmænd.

”Ud af processen kommer afgasset gylle, som faktisk er mere egnet som gødning end normalt gylle, når det kommer tilbage på markerne. Det er win-win,” siger Mads Klarskov.