Heat pump at a wastewater treatment plant in Kalundborg, Denmark
NIRAS har rådgivet Kalundborg Forsyning om varmepumper.

Varmepumpe til Kalundborg Forsyning

Spildevand bliver til fjernvarme i Kalundborg

Med en varmepumpe vil Kalundborg Forsyning nu udnytte spildevand fra renseanlægget til produktion af fjernvarme. Spildevandsanlæg kan blive fremtidens energiproducenter, viser rapport fra NIRAS.

Kalundborg Forsyning har installeret en varmepumpe for at udnytte restvarmen i deres spildevand. Det er den største varmepumpe inden for spildevandsrensning i Danmark, og med varmepumpen kan spildevand bruges til at forsyne fjernvarmekunder i Kalundborg. NIRAS har rådgivet Kalundborg Forsyning om brug af varmepumper og i den forbindelse forestået projektering, udbud og kontrahering med en totalentreprenør.    

Varmepumpen udnytter overskudsvarme    

Varmepumpeanlægget erstattede to gamle oliefyrede varmecentraler, og det nye anlæg har en samlet varmekapacitet på 10 MW. Varmepumpen fungerer ved, at den udnytter den overskudsvarme og energi, som er i spildevandet. Spildevandet er 30 grader, og det er den varme, som varmepumpen udnytter og overfører til fjernevarmesystemet.

Selvom varmepumpen drives af elektricitet, er det stadig en miljømæssig fordel. Det skyldes, at el-produktionen i Danmark bliver stadigt grønnere. Halvdelen af den strøm, som i dag bliver produceret, stammer fra vedvarende energi, som for eksempel vindmøller.

Fremtidens energiproducent

Det er teknologier til effektivisering og energiproduktion fra rensningsanlæg, som gør det muligt, at spildevandssektoren i fremtiden kan blive energiproducent. Det dokumenteres i en rapport, som NIRAS har udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet. Rapporten bygger på interviews udført med 62 af de største rensningsanlæg i Danmark.  

Det er den største varmepumpe inden for spildevandsrensning i Danmark.

Udviklingen med rensningsanlæg, som bliver energiproducenter, er allerede i gang. Flere anlæg som Biofos, Aarhus Vand, Aalborg Kloak og Billund Vand er langt i processen.

Potentialet er stort

Der findes i alt 674 rensningsanlæg i Danmark, og de står overfor et paradigmeskift fra primært at have fokus på at rense spildevand til også at arbejde med ressourceudnyttelse.

Rapporten fra NIRAS viser, at spildevandssektoren har potentiale til både at kunne forsyne sig selv med energi – men også at kunne levere 130 GWh som varme eller el til forbrugerne.