Nyhed

Rotterne går nu langt udenom Rigshospitalets miljøgård

Rotter 3

Region Hovedstadens Center for Ejendomme har nyindrettet Rigshospitalets miljøgård og fået bugt med strejfende rotter fra Fælledparken.

1. september, 2020

Strejfende rotter fra Fælledparken har i mange år været tiltrukket af lugt fra madrester i Rigshospitalets gårdrum med containere til madaffald. Det er slut nu, efter at Region Hovedstadens Center for Ejendomme, CEJ, har nyindrettet området og fået en ny miljøgård ’forbudt for rotter’.

Miljøgården er nu indrettet, så det er let at dumpe affald i containerne, uden at skraldet havner ved siden af.

Rotter kan kun minimeres ved at gå grundigt til værks. Region Hovedstadens, Center for Ejendomme, CEJ, allierede sig derfor med Københavns Skadedyrsbekæmpelse og eksperter fra NIRAS, da de skulle planlægge den nye miljøgård, der også skulle være et rotteproblemfrit-område.

Døre skal være tætte og lukke hurtigt

Første trin var systematisk at dokumentere kloakkernes tilstand ved hjælp af tv-inspektion og derefter at udbedre de steder, hvor rotter kunne klemme sig igennem eller bygge reder.

Andre initiativer var en tæt adgangsport ved kældertrappen og en automatisk port ved kælderrampen til lastbiler.

”Gaber en kælderdør bare to cm i bunden, kan en rotte klemme sig igennem,” siger konsulent og kloakmester Rolf Bekker Ravnskov fra NIRAS.

Gården fik også en fedtudskiller og et spuleanlæg. Fedt skal opsamles, før det kommer i kloakken og giver problemer. Fedt i kloakken kan medføre tilstopning af kloakken, tiltrække rotter.

Rolf Bekker Ravnskov gik også bygningen igennem og pegede på kældervinduer ud mod gaden, der altid skal være lukkede eller være sikret med net, og tagnedløb, der skulle monteres med muffer helt tæt til jorden, så rotter ikke kan løbe op igennem.

Bygninger skal holdes tætte og udearealer rene

Rolf Bekker Ravnskov roser CEJ for at tage ejerskab af miljøgårdens og rotte-udfordringer og opfordrer til at vedligeholde de nye installationer, så de fungerer og er i drift hele tiden.

”Jeg påpeger altid, hvor vigtigt det er at tage ejerskab af sine bygninger og holde dem tætte og udearealerne rene for at undgå rotter,” siger rotteeksperten fra NIRAS og fremhæver Københavns tidligere Kommunehospital og Hillerød Hospital for deres succesrige prioritering og indsats mod rotter i mange år.

Gratis webinar: Sådan går du den korteste vej til et rotte-problemfrit miljø

Har du udfordringer med rotter, er du velkommen til at deltage i NIRAS’ webinar den 24. september kl. 14-15.

Webinaret henvender sig til ejendomsselskaber, boligorganisationer, ejere af ejendomsporteføljer, asset- og facility managers og ejendomsadministratorer.

På webinaret bliver du præsenteret for den korteste vej til en rotteproblemfri ejendom samt de fire trin, der gør en forskel, når du vil rotterne til livs.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Rolf Bekker Ravnskov

Rolf Bekker Ravnskov

Konsulent

Allerød, Denmark

+45 6026 1932

Se også